skip to Main Content

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hưng Yên

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hưng Yên thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và văn bản hướng dẫn hàng năm, căn cứ Quyết định 1666/QĐ-UBND ngày 30/7/2020.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hưng Yên
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hưng Yên

Trước thềm năm học mới 2020-2021, nhiều tỉnh thành đã công bố kế hoạch năm học cũng như xác định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh Hưng Yên sẽ cho học sinh nghỉ Tết từ ngày 8-16/2/2021. Đã có lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hưng Yên chính xác, phụ huynh học sinh có kế hoạch về quê hay đi du lịch liên hệ đặt Vé máy bay Tết 2021 sớm để có mức giá ưu đãi, nhiều giờ bay đẹp.

Căn cứ Quyết định 1666/QĐ-UBND ngày 30/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1355/TTr-SGDĐT ngày 28/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên như sau:

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hưng Yên
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hưng Yên – Xuân đoàn viên

1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/9/2020.

2. Tổ chức khai giảng năm học vào ngày 05/9/2020.

3. Kế hoạch thời gian cụ thể:

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Có ít nhất 35 tuần thực học; trong đó, học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần.

Học kỳ I bắt đầu từ ngày 07/9/2020, kết thúc trước ngày 16/01/2021; hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25/5/2021; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

b) Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình THCS và THPT): Có ít nhất 32 tuần thực học, mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần.

Học kỳ I bắt đầu từ ngày 14/9/2020, kết thúc trước ngày 16/01/2021; hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 14/5/2021; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

5. Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia các cấp học: Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Các ngày nghỉ lễ, tết (Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hưng Yên) thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm của cơ quan có thẩm quyền.

8. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với kế hoạch thời gian năm học và đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tổ chức thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Báo cáo UBND tỉnh quyết định về thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt.

3. Quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thứ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và người đứng đầu các cơ sở giáo dục căn cứ Quyết định thi hành./.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hưng Yên kéo dài tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh lên kế hoạch Tết, nhất là việc đặt vé tàu xe. Hiện tại  Vé tàu tết 2021 đang có giá tốt, đa dạng loại ghế và giờ khởi hành, phụ huynh tham khảo để có lựa chọn tốt nhất về phương tiện đi lại ngày Tết.

Vetet.net

Back To Top

0383 083 083