skip to Main Content

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Lâm Đồng

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Lâm Đồng thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và văn bản hướng dẫn hàng năm, căn cứ Quyết định 1704/QĐ-UBND ngày 11/8/2020.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Lâm Đồng
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Lâm Đồng

Trước thềm năm học mới 2020-2021, nhiều tỉnh thành đã công bố kế hoạch năm học cũng như xác định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ cho học sinh nghỉ Tết từ ngày 8-16/2/2021. Như vậy, học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ có học kỳ 2 gồm 19 tuần, trong đó 17 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết và 1 tuần dự trữ để tổng kết năm học.

Đã có lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Lâm Đồng chính xác, phụ huynh học sinh có kế hoạch về quê hay đi du lịch liên hệ đặt Vé máy bay Tết 2021 sớm để có mức giá ưu đãi, nhiều giờ bay đẹp.

Căn cứ Quyết định 1704/QĐ-UBND ngày 11/8/2020:

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1343/TTr-SGDĐT ngày 04/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường và ngày khai giảng

a) Tựu trường: Ngày 03/9/2020;

b) Khai giảng: Ngày 05/9/2020.

2. Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ và năm học

a) Học kỳ I:

– Bắt đầu: Ngày 07/9/2020;

– Kết thúc: Trước ngày 16/01/2021.

b) Học kỳ II:

– Bắt đầu: Ngày 18/01/2021;

– Kết thúc: Trước ngày 22/5/2021.

c) Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Lâm
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Lâm Đồng – Xuân đoàn viên

3. Ngày hoàn thành tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh

a) Lớp 12: Trước ngày 30/01/2021;

b) Lớp 9: Trước ngày 27/03/2021.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học; xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 12/6/2021.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học phổ thông: Trước ngày 31/7/2021.

6. Thời gian nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

7. Thời gian nghỉ phép trong năm học của giáo viên thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Lâm Đồng kéo dài tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh lên kế hoạch Tết, nhất là việc đặt vé tàu xe. Hiện tại  Vé tàu tết 2021 đang có giá tốt, đa dạng loại ghế và giờ khởi hành, phụ huynh tham khảo để có lựa chọn tốt nhất về phương tiện đi lại ngày Tết.

Vetet.net

Back To Top

0383 083 083