skip to Main Content

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Nam

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Nam thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và văn bản hướng dẫn hàng năm, căn cứ Quyết định 1603/QĐ-UBND ngày 11/8/2020.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Nam
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Nam

Trước thềm năm học mới 2020-2021, nhiều tỉnh thành đã công bố kế hoạch năm học cũng như xác định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh Hà Nam sẽ cho học sinh nghỉ Tết từ ngày 8-16/2/2021. Đã có lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Nam chính xác, phụ huynh học sinh có kế hoạch về quê hay đi du lịch liên hệ đặt Vé máy bay Tết 2021 sớm để có mức giá ưu đãi, nhiều giờ bay đẹp.

Quyết định 2801/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 ban hành:

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 71/TTr-SGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2020.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Nam
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Nam – Xuân đoàn viên

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01 tháng 9 năm 2020.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2020.

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16 tháng 01 năm 2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2021 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2021-2022 trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

6. Thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Các ngày nghỉ lễ, tết (Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Nam) được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

8. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài trong năm học trong trường hợp đặc biệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh kéo dài tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh lên kế hoạch Tết, nhất là việc đặt vé tàu xe. Hiện tại  Vé tàu tết 2021 đang có giá tốt, đa dạng loại ghế và giờ khởi hành, phụ huynh tham khảo để có lựa chọn tốt nhất về phương tiện đi lại ngày Tết.

Vetet.net

Back To Top

0383 083 083