skip to Main Content

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Giang

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Giang đối với cấp học Mầm non, cấp Tiểu học là 14 ngày liên tục. Đối với cấp THCS và bổ túc THCS, cấp THPT và bổ túc THPT ít nhất là 9 ngày liên tục (không quá 14 ngày), căn cứ Quyết định 1336/QĐ-UBND ngày 05/8/2020.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Giang
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Giang

Trước thềm năm học mới 2020-2021, nhiều tỉnh thành đã công bố kế hoạch năm học cũng như xác định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh Hà Giang sẽ cho học sinh nghỉ tránh rét và nghỉ Tết từ ngày 8-21/2/2021. Đã có lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Giang chính xác, phụ huynh học sinh có kế hoạch về quê hay đi du lịch liên hệ đặt Vé máy bay Tết 2021 sớm để có mức giá ưu đãi, nhiều giờ bay đẹp.

Căn cứ Quyết định 1336/QĐ-UBND ngày 05/8/2020:

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

– Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

– Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

– Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 711/TTr- SGDĐT, ngày 29 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 01 tháng 9 năm 2020.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2020.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Giang
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Giang – Xuân đoàn viên

3. Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần). Kết thúc học kỳ I trước ngày 16 tháng 01 năm 2021, kết thúc học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2021 và hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

4. Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc trung học theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

6. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

7. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Thời gian nghỉ tránh rét và lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Giang đối với cấp học Mầm non, cấp Tiểu học là 14 ngày liên tục; đối với cấp THCS và bổ túc THCS, cấp THPT và bổ túc THPT ít nhất là 9 ngày liên tục (không quá 14 ngày). Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

9. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng được thực hiện trong thời gian nghỉ hè và có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao quyết định:

1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

2. Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2020-2021 trước ngày 10 tháng 9 năm 2020.

2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

3. Báo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25 tháng 6 năm 2021.

4. Báo cáo về những quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các trường hợp được quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Hà Giang kéo dài tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh lên kế hoạch Tết, nhất là việc đặt vé tàu xe. Hiện tại  Vé tàu tết 2021 đang có giá tốt, đa dạng loại ghế và giờ khởi hành, phụ huynh tham khảo để có lựa chọn tốt nhất về phương tiện đi lại ngày Tết.

Vetet.net

Back To Top

0383 083 083