skip to Main Content

Vé tàu tết Phủ Lý Thanh Hoá 2023 Quý Mão

Vé tàu tết Phủ Lý Thanh Hoá 2023 (Quý Mão) đang được mở bán. Với hành trình dài 119 km hành khách có thể đặt trước qua Tổng đài 1900 636 212 hoặc 0941 302 302 để lựa chọn chỗ ngồi và giờ tàu theo yêu cầu.

Thông tin chung về lộ trình Vé tàu tết Phủ Lý Thanh Hoá 2023

 • Quãng đường: 119 km
 • Các tàu chạy tuyến Phủ Lý – Thanh Hoá: SE7 , SE5 , TN3 , SE9 , SE3 , SE23 , SE1
 • Giá vé: 165.000d đến 721.000d
 • Ga đón/trả:Phủ Lý/Thanh Hoá
 • Thời gian di chuyển: 2 giờ 0 phút
Vé tàu tết Phủ Lý Thanh Hoá 2023
Vé tàu tết Phủ Lý Thanh Hoá 2023

Hướng dẫn đặt vé tàu tết Phủ Lý Thanh Hoá 2023

Hành khách có thể đặt vé tàu tết 2023 Phủ Lý Thanh Hoá bằng nhiều cách:

 1. Ra Phủ Lý xếp hàng mua vé
 2. Đặt vé trên các website của Đường sắt Việt Nam
 3. Gọi điện thoại 0226 7 305 305 cho ga Phủ Lý để đặt mua
 4. Đặt vé qua Tổng đài vé tàu Tết 1900 636 212
 5. Liên hệ Điện thoại di động/zalo bán vé tàu tết 0941 302 302

Hành khách đặt trước vé tàu tết 2023 Phủ Lý Thanh Hoá Quý Mão tại đây:

Vé tàu Tết 2022
Điện thoại hỗ trợ & bán vé tàu Tết 2023 trên toàn quốc

Thuận tiện khi đặt vé Tàu Tết Phủ Lý Thanh Hoá 2023 qua điện thoại:

 • Không mất thời gian phải ra trực tiếp tận ga để chen lấn, xếp hàng mua vé.
 • Được tư vấn tận tình từng chặng tàu, từng loại ghế trên tàu, từng đối tượng mua vé.
 • Được hỗ trợ đổi trả nhanh chóng khi đặt vé Tàu Tết Phủ Lý Thanh Hoá qua điện thoại

Bảng giá vé tàu tết Phủ Lý Thanh Hoá 2023 Quý Mão

Giá Vé Tàu SE7 Phủ Lý Thanh Hoá

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 353,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 375,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 336,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 358,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 332,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 312,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 287,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 224,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 254,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 265,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 255,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Phủ Lý Thanh Hoá của tàu SE7

Giá Vé Tàu SE5 Phủ Lý Thanh Hoá

STT Loại Giá vé
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 353,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 375,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 336,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 358,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 705,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 332,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 312,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 287,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 254,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 265,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Phủ Lý Thanh Hoá của tàu SE5

Giá Vé Tàu TN3 Phủ Lý Thanh Hoá

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 259,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 281,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 256,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 278,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 226,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 218,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 190,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 171,000.000 
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 182,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Phủ Lý Thanh Hoá của tàu TN3

Giá Vé Tàu SE9 Phủ Lý Thanh Hoá

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 318,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 340,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 307,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 329,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 304,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 287,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 251,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 175,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 190,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 201,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Phủ Lý Thanh Hoá của tàu SE9

Giá Vé Tàu SE3 Phủ Lý Thanh Hoá

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 387,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 409,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 372,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 394,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 367,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 345,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 312,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 212,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 221,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 252,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 223,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Phủ Lý Thanh Hoá của tàu SE3

Giá Vé Tàu SE23 Phủ Lý Thanh Hoá

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 318,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 326,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 348,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 340,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 307,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 316,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 338,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 329,000.000 
9
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 304,000.000 
10
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 287,000.000 
11
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 251,000.000 
12
NML
Ngồi mềm điều hòa 190,000.000 
13
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 201,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Phủ Lý Thanh Hoá của tàu SE23

Giá Vé Tàu SE1 Phủ Lý Thanh Hoá

STT Loại Giá vé
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 356,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 378,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 343,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 365,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 711,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 338,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 318,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 288,000.000 
9
GP
Ghế phụ 162,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 204,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 215,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Phủ Lý Thanh Hoá của tàu SE1

Một số cặp tàu chạy tuyến Thống nhất Bắc Nam Tết 2023

Thanh Hoá – Phủ Lý: SE7 , SE5 , TN3 , SE9 , SE3 , SE23 , SE1

Ngoài ra, ngành đường sắt còn chạy thêm các đôi tàu tăng cường để phục vụ nhu cầu đi lại đông vào ngày Tết. Các cặp tàu này thường phải căn cứ theo tình hình bán vé thực tế để có quyết định tăng cường tàu phù hợp nhất.

Giấy tờ và thủ tục cần thiết khi tàu Phủ Lý Thanh Hoá Tết 2023 Quý Mão

Ngoài việc phải xuất trình vé tàu bằng giấy hoặc vé điện tử, Hành khách phải có mặt tại Ga trước 45 phút so với giờ tàu chạy vì dịp Tết Quý Mão 2023 lượng hành khách ở Phủ Lý rất đông.

Giấy tờ và thủ tục cần thiết khi tàu Phủ Lý Thanh Hoá bao gồm:

 • Đối với hành khách là người lớn: Mang theo CCCD hoặc CMND
 • Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi: Mang theo giấy khai sinh
 • Hành khách là các đối tượng: Người trên 60 tuổi; học sinh – sinh viên; thương binh… thì mang theo các giấy tờ để chứng minh mình thuộc các đối tượng này.

Các đối tượng giảm giá khi mua vé tàu tết Phủ Lý Thanh Hoá 2023

 • Các đối tượng được giảm giá khi mua vé tàu Tết Phủ Lý Thanh Hoá:
 • Giảm 30% giá vé tàu Tết cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng.
 • Giảm 10% giá vé tàu Phủ Lý Thanh Hoá cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
 • Giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 và Bà mẹ Việt Nam anh hùng
 • Giảm 15% giá vé cho người từ 60 tuổi trở lên
 • Giảm từ 5-20% cho khách mua vé tàu khứ hồi
 • Giảm 25% giá vé cho trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi

Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2023 Quý Mão dự kiến

Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023
Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023

Theo quy định, Bộ Luật Lao động 2019 vẫn cho phép người lao động trên cả nước được nghỉ 5 ngày vào dịp Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán).

Hiện tại, lịch nghỉ tết 2023 sẽ có tới 7 ngày liên tục. Hành khách tham khảo để có kế hoạch và đọc kỹ hướng dẫn mua vé tàu tết Phủ Lý Thanh Hoá 2023 cho phù hợp. Cụ thể:

Lịch nghỉ dự kiến sẽ là 7 ngày (bao gồm cả thứ 7 và chủ nhật). Kể từ ngày 20/1/2023 bao gồm (Thứ 7 ngày 21/01/2023) và (Chủ nhật ngày 22/1/2023) đến hết ngày 26/1/2023 . Bắt đầu đi làm trở lại vào ngày 26/1/2023 tức Mùng 5 tết.

Đối với việc gửi xe máy từ Phủ Lý đi Thanh Hoá.

Hành khách có 2 lựa chọn: chỉ gửi xe theo tàu đến ga và gửi xe cùng chuyến tàu di chuyển với hành khách.

Vé tàu tết 2023 Thanh Hoá Phủ Lý
Xe máy được bọc cẩn thận trước khi mang lên tàu

Giá gửi xe máy bằng từ Phủ Lý đi Thanh Hoá chỉ có mức giá dao động khoảng 300.000 – 500.000đ. Giá vé gửi xe máy tàu Phủ Lý Thanh Hoá bao gồm cả công bọc xe lẫn công vận chuyển lên/ xuống tàu tại ga đi và ga đến.

Mức giá gửi xe máy từ Phủ Lý đi Thanh Hoá có sự thay đổi phụ thuộc vào dòng xe. (xe ga có giá gửi cao hơn xe số), dung tích xilanh. (xe phân khối lớn có giá gửi cao hơn xe máy thường) và yêu cầu bổ sung của khách hàng. Dịch vụ gửi xe máy từ Phủ Lý đi Thanh Hoá có giá tương tự gửi xe máy từ Thanh Hoá lên Phủ Lý

Đây là loại hình gửi hàng hóa có xuất hiện từ khá sớm. Với ưu điểm nổi bật là có thể vận chuyển những hàng hóa nặng trên những tuyến đường dài vô cùng an toàn. Thời gian vận chuyển hàng không liên tục mà cố định theo lịch tàu chạy. Vì thế chúng ta cần đáp ứng giờ tàu chạy để đảm bảo yêu cầu nhất. Trong trường hợp nếu cần gửi hàng gấp, chúng ta không nên sử dụng loại hình vận tải này.

Địa chỉ Ga Phủ Lý:Hai Bà Trưng, Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Ga Phủ Lý là một trong những ga chính, thường xuyên có tàu dừng đón trả khách.

Ngoài ra hành khách có thể mua Vé máy bay Tết 2023 nếu hết vé tàu Tết

Chúc hành khách mua vé tàu tết Phủ Lý Thanh Hoá 2023 với mức giá ưu đãi và có chuyển đi ngày Tết an toàn!

Back To Top

0383 083 083