skip to Main Content

Vé tàu tết Biên Hòa Sài Gòn 2023 Quý Mão

Vé tàu tết Biên Hòa Sài Gòn 2023 (Quý Mão) đang được mở bán. Với hành trình dài 29 km hành khách có thể đặt trước qua Tổng đài 1900 636 212 hoặc 0383 083 083 để lựa chọn chỗ ngồi và giờ tàu theo yêu cầu.

Thông tin chung về lộ trình Vé tàu tết Biên Hòa Sài Gòn 2023

 • Quãng đường: 29 km
 • Các tàu chạy tuyến Biên Hòa – Sài Gòn: SE9 , SE3 , SNT1 , SE1 , SE21 , SE7 , SPT1 , SE5
 • Giá vé: 55.000d đến 102.000d
 • Ga đón/trả:Biên Hòa/Sài Gòn
 • Thời gian di chuyển: 0 giờ 46 phút
Vé tàu tết Biên Hòa Sài Gòn 2023
Vé tàu tết Biên Hòa Sài Gòn 2023

Hướng dẫn đặt vé tàu tết Biên Hòa Sài Gòn 2023

Hành khách có thể đặt vé tàu tết 2023 Biên Hòa Sài Gòn bằng nhiều cách:

 1. Ra Biên Hòa xếp hàng mua vé
 2. Đặt vé trên các website của Đường sắt Việt Nam
 3. Gọi điện thoại 0251 7 305 305 cho ga Biên Hòa để đặt mua
 4. Đặt vé qua Tổng đài vé tàu Tết 1900 636 212
 5. Liên hệ Điện thoại di động/zalo bán vé tàu tết 0383 083 083

Hành khách đặt trước vé tàu tết 2023 Biên Hòa Sài Gòn Quý Mão tại đây:

Vé tàu Tết 2022
Điện thoại hỗ trợ & bán vé tàu Tết 2023 trên toàn quốc

Thuận tiện khi đặt vé Tàu Tết Biên Hòa Sài Gòn 2023 qua điện thoại:

 • Không mất thời gian phải ra trực tiếp tận ga để chen lấn, xếp hàng mua vé.
 • Được tư vấn tận tình từng chặng tàu, từng loại ghế trên tàu, từng đối tượng mua vé.
 • Được hỗ trợ đổi trả nhanh chóng khi đặt vé Tàu Tết Biên Hòa Sài Gòn qua điện thoại

Bảng giá vé tàu tết Biên Hòa Sài Gòn 2023 Quý Mão

Giá Vé Tàu SE9 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 56,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 78,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 53,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 75,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 53,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 53,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 53,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 53,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 64,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Biên Hòa Sài Gòn của tàu SE9

Giá Vé Tàu SE3 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 64,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 86,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 61,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 83,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 60,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 57,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 53,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 64,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 64,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Biên Hòa Sài Gòn của tàu SE3

Giá Vé Tàu SNT1 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại Giá vé
1
AnLvT1
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 61,000.000 
2
AnLvT1v
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 83,000.000 
3
AnLvT2
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 59,000.000 
4
AnLvT2v
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 81,000.000 
5
BnLvT1
Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 57,000.000 
6
BnLvT2
Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 54,000.000 
7
BnLvT3
Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 53,000.000 
8
NML64
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
9
NML64v
Ngồi mềm điều hòa 64,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Biên Hòa Sài Gòn của tàu SNT1

Giá Vé Tàu SE1 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại Giá vé
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 64,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 86,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 61,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 83,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 105,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 60,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 57,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 53,000.000 
9
GP
Ghế phụ 53,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 64,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Biên Hòa Sài Gòn của tàu SE1

Giá Vé Tàu SE21 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 59,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 81,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 56,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 78,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 55,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 53,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 53,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 64,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Biên Hòa Sài Gòn của tàu SE21

Giá Vé Tàu SE7 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 60,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 82,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 57,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 79,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 57,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 53,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 53,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 64,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 64,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Biên Hòa Sài Gòn của tàu SE7

Giá Vé Tàu SPT1 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 71,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 93,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 65,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 87,000.000 
5
GP
Ghế phụ 53,000.000 
6
NML
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
7
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 64,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Biên Hòa Sài Gòn của tàu SPT1

Giá Vé Tàu SE5 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại Giá vé
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 60,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 82,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 57,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 79,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 100,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 57,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 53,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 53,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 64,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Biên Hòa Sài Gòn của tàu SE5

Một số cặp tàu chạy tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn,Sài Gòn – Phan Thiết,Sài Gòn – Nha Trang,Thống nhất Bắc Nam Tết 2023

Sài Gòn – Biên Hòa: SE9 , SE3 , SNT1 , SE1 , SE21 , SE7 , SPT1 , SE5

Ngoài ra, ngành đường sắt còn chạy thêm các đôi tàu tăng cường để phục vụ nhu cầu đi lại đông vào ngày Tết. Các cặp tàu này thường phải căn cứ theo tình hình bán vé thực tế để có quyết định tăng cường tàu phù hợp nhất.

Giấy tờ và thủ tục cần thiết khi tàu Biên Hòa Sài Gòn Tết 2023 Quý Mão

Ngoài việc phải xuất trình vé tàu bằng giấy hoặc vé điện tử, Hành khách phải có mặt tại Ga trước 45 phút so với giờ tàu chạy vì dịp Tết Quý Mão 2023 lượng hành khách ở Biên Hòa rất đông.

Giấy tờ và thủ tục cần thiết khi tàu Biên Hòa Sài Gòn bao gồm:

 • Đối với hành khách là người lớn: Mang theo CCCD hoặc CMND
 • Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi: Mang theo giấy khai sinh
 • Hành khách là các đối tượng: Người trên 60 tuổi; học sinh – sinh viên; thương binh… thì mang theo các giấy tờ để chứng minh mình thuộc các đối tượng này.

Các đối tượng giảm giá khi mua vé tàu tết Biên Hòa Sài Gòn 2023

 • Các đối tượng được giảm giá khi mua vé tàu Tết Biên Hòa Sài Gòn:
 • Giảm 30% giá vé tàu Tết cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng.
 • Giảm 10% giá vé tàu Biên Hòa Sài Gòn cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
 • Giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 và Bà mẹ Việt Nam anh hùng
 • Giảm 15% giá vé cho người từ 60 tuổi trở lên
 • Giảm từ 5-20% cho khách mua vé tàu khứ hồi
 • Giảm 25% giá vé cho trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi

Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2023 Quý Mão dự kiến

Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023
Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023

Theo quy định, Bộ Luật Lao động 2019 vẫn cho phép người lao động trên cả nước được nghỉ 5 ngày vào dịp Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán).

Hiện tại, lịch nghỉ tết 2023 sẽ có tới 7 ngày liên tục. Hành khách tham khảo để có kế hoạch và đọc kỹ hướng dẫn mua vé tàu tết Biên Hòa Sài Gòn 2023 cho phù hợp. Cụ thể:

Lịch nghỉ dự kiến sẽ là 7 ngày (bao gồm cả thứ 7 và chủ nhật). Kể từ ngày 20/1/2023 bao gồm (Thứ 7 ngày 21/01/2023) và (Chủ nhật ngày 22/1/2023) đến hết ngày 26/1/2023 . Bắt đầu đi làm trở lại vào ngày 26/1/2023 tức Mùng 5 tết.

Đối với việc gửi xe máy từ Biên Hòa đi Sài Gòn.

Hành khách có 2 lựa chọn: chỉ gửi xe theo tàu đến ga và gửi xe cùng chuyến tàu di chuyển với hành khách.

Vé tàu tết 2023 Sài Gòn Biên Hòa
Xe máy được bọc cẩn thận trước khi mang lên tàu

Giá gửi xe máy bằng từ Biên Hòa đi Sài Gòn chỉ có mức giá dao động khoảng 300.000 – 500.000đ. Giá vé gửi xe máy tàu Biên Hòa Sài Gòn bao gồm cả công bọc xe lẫn công vận chuyển lên/ xuống tàu tại ga đi và ga đến.

Mức giá gửi xe máy từ Biên Hòa đi Sài Gòn có sự thay đổi phụ thuộc vào dòng xe. (xe ga có giá gửi cao hơn xe số), dung tích xilanh. (xe phân khối lớn có giá gửi cao hơn xe máy thường) và yêu cầu bổ sung của khách hàng. Dịch vụ gửi xe máy từ Biên Hòa đi Sài Gòn có giá tương tự gửi xe máy từ Sài Gòn lên Biên Hòa

Đây là loại hình gửi hàng hóa có xuất hiện từ khá sớm. Với ưu điểm nổi bật là có thể vận chuyển những hàng hóa nặng trên những tuyến đường dài vô cùng an toàn. Thời gian vận chuyển hàng không liên tục mà cố định theo lịch tàu chạy. Vì thế chúng ta cần đáp ứng giờ tàu chạy để đảm bảo yêu cầu nhất. Trong trường hợp nếu cần gửi hàng gấp, chúng ta không nên sử dụng loại hình vận tải này.

Địa chỉ Ga Biên Hòa:Hưng Đạo Vương, Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Ga Biên Hòa là một trong những ga chính, thường xuyên có tàu dừng đón trả khách.

Ngoài ra hành khách có thể mua Vé máy bay Tết 2023 nếu hết vé tàu Tết

Chúc hành khách mua vé tàu tết Biên Hòa Sài Gòn 2023 với mức giá ưu đãi và có chuyển đi ngày Tết an toàn!

Back To Top

0383 083 083