skip to Main Content

Phòng bán vé máy bay

Phòng bán vé máy bay

Phòng bán vé máy bay TOANCAU ECOM 87 Hồ Văn Huê quận Phú Nhuận, nằm cách sân bay Tân Sơn Nhất 1km. Vì vậy việc có mặt tại sân bay trợ giúp hành khách nếu có yêu cầu là rất thuận tiện. Hãy gọi 0383 083 083 để được mua vé theo yêu cầu

Phòng bán vé máy bay có bán các loại vé máy bay trong nước và quốc tế của các hãng hàng không: Vietnam Airline, Air Mekong, Jetstar và các hãng hàng không quốc tế khác.

Phòng bán vé máy bay cung cấp nhanh nhất các loại vé giá rẻ của các hạng trên mọi chặng bay

TP.HCM – Hà Nội 805.000 Đ mỗi chiều.
TP.HCM – Hải Phòng 705.000 Đ mỗi chiều
HÀ NỘI – Đà Nẵng 385.000 Đ Mỗi chiều
Hà Nội-Guangzhou 184$
Tp.HCM-Seoul:464$
Hà Nội- Moscow:625$
www.PhongbanveMaybay.net

Khuyến mại dành riêng cho giao dịch qua phòng bán vé máy bay TOÀN CẦU của Vietnam Airline

Giai đoạn xuất vé: Từ 23/09/2016 đến 25/09/2016; từ 28/10/2016 đến 30/10/2016; từ 25/11/2016 đến 27/11/2016

 

 

Từ  Đến 

Giá hai chiều

Loại giá 

Ngày bay 

Hà Nội  Bangkok 

59 USD

Siêu tiết kiệm 01/10/2016-30/11/2016
TP.Hồ Chí Minh  Bangkok 

59 USD

Siêu tiết kiệm 01/10/2016-30/11/2016
TP.Hồ Chí Minh  Kuala Lumpur 

59 USD

Siêu tiết kiệm 01/10/2016-30/11/2016
TP.Hồ Chí Minh  Singapore 

59 USD

Siêu tiết kiệm 01/10/2016-30/11/2016
Hà Nội  Kuala Lumpur 

89 USD

Siêu tiết kiệm 01/10/2016-30/11/2016
Hà Nội  Singapore 

89 USD

Siêu tiết kiệm 01/10/2016-30/11/2016
Hà Nội  Yangon 

59 USD

Siêu tiết kiệm 01/10/2016-30/11/2016
TP.Hồ Chí Minh  Yangon 

59 USD

Siêu tiết kiệm 01/10/2016-30/11/2016
Hà Nội   Guangzhou 

89 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 14/04/2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
TP.Hồ Chí Minh  Guangzhou 

89 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 14/04/2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
Hà Nội  Kunming 

89 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 14/04/2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
Hà Nội  Beijing 

119 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 14/04/2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
TP.Hồ Chí Minh  Beijing 

119 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 14/04/2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
Hà Nội   Shanghai 

119 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 14/04/2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
TP.Hồ Chí Minh  Shanghai 

119 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 14/04/2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
Hà Nội   Hongkong 

119 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 14/04/2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
TP.Hồ Chí Minh  Hongkong 

119 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 14/04/2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
Hà Nội   Taipei 

189 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-30/11/2016 08Apr2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
TP.Hồ Chí Minh  Taipei 

189 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-30/11/2016 08Apr2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
Hà Nội  Kaohsiung 

189 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-30/11/2016 08Apr2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
TP.Hồ Chí Minh  Kaohsiung 

189 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-30/11/2016 08Apr2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
Hà Nội   Tokyo 

289 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 04Apr2016-26Apr2016 10May2016-30Jun2016
TP.Hồ Chí Minh  Tokyo 

289 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 04Apr2016-26Apr2016 10May2016-30Jun2016
Hà Nội  Osaka 

289 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 04Apr2016-26Apr2016 10May2016-30Jun2016
TP.Hồ Chí Minh  Osaka 

289 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 04Apr2016-26Apr2016 10May2016-30Jun2016
Hà Nội  Fukoka 

289 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 04Apr2016-26Apr2016 10May2016-30Jun2016
TP.Hồ Chí Minh  Fukoka 

289 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 04Apr2016-26Apr2016 10May2016-30Jun2016
Hà Nội  Nagoya 

289 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 04Apr2016-26Apr2016 10May2016-30Jun2016
TP.Hồ Chí Minh  Nagoya 

289 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-15/12/2016 04Apr2016-26Apr2016 10May2016-30Jun2016
Hà Nội  Seoul 

289 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-30/11/2016 14Apr2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
TP.Hồ Chí Minh  Seoul 

289 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-30/11/2016 14Apr2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
Hà Nội   Pusan 

289 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-30/11/2016 14Apr2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
TP.Hồ Chí Minh  Pusan 

289 USD

Siêu tiết kiệm 01/11/2016-30/11/2016 14Apr2016-25Apr2016 05May2016-15Jun2016
Hà Nội   Paris 

699 USD

Siêu tiết kiệm 11/10/2016-26/10/2016 04Dec2016-14Dec2016
TP.Hồ Chí Minh  Paris 

699 USD

Siêu tiết kiệm 11/10/2016-26/10/2016 04Dec2016-14Dec2016
Hà Nội   Frankfurt 

699 USD

Siêu tiết kiệm 11/10/2016-26/10/2016 04Dec2016-14Dec2016
TP.Hồ Chí Minh  Frankfurt 

699 USD

Siêu tiết kiệm 11/10/2016-26/10/2016 04Dec2016-14Dec2016
Hà Nội   Moscow 

699 USD

Siêu tiết kiệm 01/10/2016-31/10/2016
TP.Hồ Chí Minh  Moscow 

699 USD

Siêu tiết kiệm 01/10/2016-31/10/2016
 • Giá chưa bao gồm thuế và lệ phí khác.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Số lượng chỗ có hạn. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá. Quý khách vui lòng xem

Giá vé Quốc tế

Loại giá

Hạng đặt chỗ

Đổi chuyến/ngày bay1  

 

Đổi hành trình2

Hoàn vé3

Thời hạn dừng tối đa

Hệ số cộng dăm GLP 

Thương gia linh hoạt  

C, D

Miễn phí  

Miễn phí  

Miễn phí  

12 tháng 

1.25/ dặm 

Phổ thông Đặc biệt  

I, Z

Miễn phí 

Miễn phí 

Miễn phí 

12 tháng  1.00/ dặm

Phổ thông Linh hoạt  

Y

Miễn phí  

Miễn phí  

Miễn phí  

12 tháng  1.00/ dặm 

Phổ thông Bán Linh hoạt  

W

Thu phí1  Thu phí1  Thu phí1  

Từ/đến Europe, Autralia, America: 6tháng.

Khác: 3tháng 

0.75/ dặm 

Tiết kiệm Linh hoạt 

S, B, H, L, M

Thu phí1 Thu phí1 Thu phí1

Từ/đến Europe, Autralia, America: 3tháng

Khác: 1tháng 

0.75/ dặm 

Tiết kiệm

T, N,
R, Q

Thu phí1 Không được phép   Trước khởi hành: Thu phí1
Sau khởi hành: Không được phép

Từ/đến Europe, Autralia, America: 1 tháng

Khác: 14 ngày 

– T: 0.75/dặm- N, R, Q: Không cộng dặm

Siêu Tiết kiệm

E, P

Không được phép Không được phép Không được phép3 

Từ/đến Europe, Autralia, America: 1 tháng

Khác: 14 ngày 

Không cộng dặm

 

Thời hạn dừng tối thiểu :
 • Từ/đến châu Âu: 6 ngày
 • Khác: Không áp dụng
Thời hạn dừng tối đa : Áp dụng như trên, trừ trường hợp giá một chiều.
Thay đổi tên : Không được phép
Kết hợp giá :
 • Giá Khuyến mại đặc biệt: Không được phép
 • Các giá khác: Được phép. Áp dụng điều kiện chặt nhất.
1Phí thay đổi :
 • Hành trình nội địa Việt Nam:
  • Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250,000VNĐ
  • Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500,000VNĐ
  • Kết hợp giá: Áp dụng mức phí cao nhất của các chặng thay đổi
 • Hành trình trong châu Á (trừ Úc, Nhật): Phí 20USD
 • Hành trình khác: 100USD hoặc 10.000 JPY (Đối với giá tính bằng JPY)
 • Hành trình kết hợp 1/2 giá vé khứ hồi: Áp dụng mức phí loại vé khứ hồi cao nhất
 • Hành trình cộng chặng: Áp dụng mức phí cao nhất của các chặng thay đổi
2Thay đổi hành trình :
 • Ngoài phí thay đổi nếu có, hành khách phải trả chênh lệch giá vé giữa hành trình mới và cũ.
2*Phí hay đổi hành trình :

250,000VNĐ (Trừ giai đoạn Tết nguyên đán: phí 600,000VNĐ)

2**Phí hay đổi hành trình :
 • Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250,000VNĐ
 • Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500,000VNĐ
3Hoàn vé : Bao gồm giá vé và các khoản thuế phí.
3*Phí hoàn vé :

250,000VNĐ (Trừ giai đoạn Tết nguyên đán: phí 600,000VNĐ)

3**Phí hoàn vé :
 • Trước ngày khởi hành ghi trên vé: 250,000VNĐ
 • Từ ngày khởi hành ghi trên vé: 500,000VNĐ
This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

Là đại lý chính thức  của các Hãng hàng không trong nước và quốc tế, với hệ thống đặt vé máy bay trực tuyến tại địa chỉ website vetet.net.

Kết nối với chúng tôi để có được Vé máy bay Tết & vé tàu Tết giá rẻ, chất lượng phục vụ vượt trội.
Trân trọng cảm ơn vì đã ủng hộ.

Fanpage
Liên hệ
52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
(028/024) 73 023 023
toancau@vetet.net
Close search

Giỏ hàng

Back To Top

0383 083 083