skip to Main Content

Bảng giá vé máy bay Vietnam Airline Nội địa

Bảng giá vé máy bay Vietnam Airline Nội địa

Bảng giá và này chưa tính phí dịch vụ sân bay 44.000 VNĐ và thuế VAT 10%. Giá vé máy bay được VietnamAirlines niêm yết sau khi có quyết định tăng giá vé 25% . Cụ thể giá vé như sau

BAY TỪ TP ĐẾN TP  PHỔ THÔNG TIẾT KIỆM     KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT   
   RPX   QPX   EPX   PPX 
 Đà Nẵng Và Nha Trang         
 Đà Nẵng Và Đà Lạt    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 Đà Nẵng Và Hải Phòng    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 Đà Nẵng Và Pleiku       999,000      889,000     779,000     669,000
 Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột       999,000      889,000     779,000     669,000
 Hà Nội Và Buôn Mê Thuột    1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 Hà Nội Và Đà Lạt    1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 Hà Nội Và Tuy Hòa    1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 Hà Nội Và Nha Trang    1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 Hà Nội Và Huế    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 Hà Nội Và Đà Nẵng    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 Hà Nội Và Điện Biên       999,000      889,000     779,000     669,000
 Hà Nội Và Đồng Hới       999,000      889,000     779,000     669,000
 Hà Nội Và Vinh       999,000      889,000     779,000     669,000
 Hà Nội và TP HCM     1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 Hà Nội Và Tam Kỳ    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 Hà Nội Và Cần Thơ    2,264,000   1,989,000  1,714,000  1,494,000
 Hà Nội Và Quy Nhơn    1,769,000   1,604,000  1,439,000  1,274,000
 Hà Nội Và Pleiku    1,769,000   1,604,000  1,439,000  1,274,000
 Phú Quốc Và Cần Thơ       779,000      669,000     614,000     559,000
 Phú Quốc Và Rạch Gía       779,000      669,000     614,000     559,000
 TP HCM và Đà Nẵng    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 TP HCM và Huế    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 TP HCM và Buôn Mê Thuột       999,000      889,000     779,000     669,000
 TP HCM và Pleiku       999,000      889,000     779,000     669,000
 TP HCM và Qui Nhơn       999,000      889,000     779,000     669,000
 TP HCM và Đà Lạt       999,000      889,000     779,000     669,000
 TP HCM và Nha Trang       999,000      889,000     779,000     669,000
 TP HCM và Phú Quốc       999,000      889,000     779,000     669,000
 TP HCM và Cà Mau       999,000      
 TP HCM và Côn Đảo       999,000       779,000     119,000
 TP HCM và Tuy Hòa       999,000      
 TP HCM và Hải Phòng    1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 TP HCM và Vinh    1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 TP HCM và Đồng Hới    1,769,000   1,604,000  1,439,000  1,274,000
 TP HCM và Tam Kỳ    1,274,000      
 TP HCM và Rạch Gía         
 Cần Thơ Và Côn Đảo       999,000      
BAY TỪ TP ĐẾN TP  HẠNG THƯƠNG GIA LINH HOẠT 
   CH   C   D   
 Đà Nẵng Và Nha Trang      2,869,000  2,429,000  
 Đà Nẵng Và Đà Lạt      2,869,000  2,429,000  
 Đà Nẵng Và Hải Phòng      2,869,000  2,429,000  
 Đà Nẵng Và Pleiku         
 Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột         
 Hà Nội Và Buôn Mê Thuột      4,299,000  3,639,000  
 Hà Nội Và Đà Lạt      4,299,000  3,639,000  
 Hà Nội Và Tuy Hòa      4,299,000  3,639,000  
 Hà Nội Và Nha Trang      4,959,000  4,299,000  
 Hà Nội Và Huế    3,309,000   2,869,000  2,429,000  
 Hà Nội Và Đà Nẵng    3,309,000   2,869,000  2,429,000  
 Hà Nội Và Điện Biên         
 Hà Nội Và Đồng Hới         
 Hà Nội Và Vinh         
 Hà Nội và TP HCM     5,619,000   4,959,000  4,299,000  
 Hà Nội Và Tam Kỳ      2,869,000  2,429,000  
 Hà Nội Và Cần Thơ      4,959,000  4,299,000  
 Hà Nội Và Quy Nhơn    5,619,000   3,859,000  3,419,000  
 Hà Nội Và Pleiku      3,859,000  3,419,000  
 Phú Quốc Và Cần Thơ         
 Phú Quốc Và Rạch Gía         
 TP HCM và Đà Nẵng    3,309,000   2,869,000  2,429,000  
 TP HCM và Huế    3,309,000   2,869,000  2,429,000  
 TP HCM và Buôn Mê Thuột    2,539,000   2,209,000  1,879,000  
 TP HCM và Pleiku    2,539,000   2,209,000  1,879,000  
 TP HCM và Qui Nhơn    2,539,000   2,209,000  1,879,000  
 TP HCM và Đà Lạt      2,209,000  1,879,000  
 TP HCM và Nha Trang      2,209,000  1,879,000  
 TP HCM và Phú Quốc         
 TP HCM và Cà Mau         
 TP HCM và Côn Đảo         
 TP HCM và Tuy Hòa         
 TP HCM và Hải Phòng    4,959,000   4,299,000  3,639,000  
 TP HCM và Vinh    4,959,000   4,299,000  3,639,000  
 TP HCM và Đồng Hới      3,859,000  3,419,000  
 TP HCM và Tam Kỳ         
 TP HCM và Rạch Gía         
 Cần Thơ Và Côn Đảo         
BAY TỪ TP ĐẾN TP  PHỔ THÔNG LINH HOẠT & BÁN LINH HOẠT 
   KH   K   LPX   MPX 
 Đà Nẵng Và Nha Trang      1,748,100  1,604,000  1,439,000
 Đà Nẵng Và Đà Lạt      1,748,100  1,604,000  1,439,000
 Đà Nẵng Và Hải Phòng      1,748,100  1,604,000  1,439,000
 Đà Nẵng Và Pleiku      1,329,000  1,219,000  1,109,000
 Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột      1,329,000  1,219,000  1,109,000
 Hà Nội Và Buôn Mê Thuột      2,568,700  2,374,000  2,154,000
 Hà Nội Và Đà Lạt      2,568,700  2,374,000  2,154,000
 Hà Nội Và Tuy Hòa      2,568,700  2,374,000  2,154,000
 Hà Nội Và Nha Trang      2,568,700  2,374,000  2,154,000
 Hà Nội Và Huế    1,748,100   1,748,100  1,604,000  1,439,000
 Hà Nội Và Đà Nẵng    1,748,100   1,748,100  1,604,000  1,439,000
 Hà Nội Và Điện Biên      1,329,000  1,219,000  1,109,000
 Hà Nội Và Đồng Hới      1,329,000  1,219,000  1,109,000
 Hà Nội Và Vinh      1,329,000  2,374,000  1,109,000
 Hà Nội và TP HCM     2,568,700   2,568,700  1,604,000  2,154,000
 Hà Nội Và Tam Kỳ      1,748,100  2,814,000  1,439,000
 Hà Nội Và Cần Thơ    3,118,700   3,118,700  2,099,000  2,539,000
 Hà Nội Và Quy Nhơn      2,218,900  2,099,000  1,934,000
 Hà Nội Và Pleiku      2,218,900     999,000  1,934,000
 Phú Quốc Và Cần Thơ      1,068,300     999,000     889,000
 Phú Quốc Và Rạch Gía      1,068,300  1,604,000     889,000
 TP HCM và Đà Nẵng    1,748,100   1,748,100  1,604,000  1,439,000
 TP HCM và Huế    1,748,100   1,748,100  1,219,000  1,439,000
 TP HCM và Buôn Mê Thuột    1,329,000   1,329,000  1,219,000  1,109,000
 TP HCM và Pleiku    1,329,000   1,329,000  1,219,000  1,109,000
 TP HCM và Qui Nhơn    1,329,000   1,329,000  1,219,000  1,109,000
 TP HCM và Đà Lạt      1,329,000  1,219,000  1,109,000
 TP HCM và Nha Trang      1,329,000  1,219,000  1,109,000
 TP HCM và Phú Quốc      1,329,000  1,219,000  1,109,000
 TP HCM và Cà Mau      1,329,000  1,219,000  
 TP HCM và Côn Đảo      1,329,000  1,219,000  
 TP HCM và Tuy Hòa      1,329,000  1,219,000  
 TP HCM và Hải Phòng    2,568,700   2,568,700  2,374,000  2,154,000
 TP HCM và Vinh    2,568,700   2,568,700  2,374,000  2,154,000
 TP HCM và Đồng Hới      2,218,900  2,099,000  1,934,000
 TP HCM và Tam Kỳ      1,748,100  1,604,000  1,604,000
 TP HCM và Rạch Gía      1,068,300     999,000     889,000
 Cần Thơ Và Côn Đảo      1,329,000  1,219,000  
BAY TỪ TP ĐẾN TP  PHỔ THÔNG TIẾT KIỆM     KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT   
   RPX   QPX   EPX   PPX 
 Đà Nẵng Và Nha Trang         
 Đà Nẵng Và Đà Lạt    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 Đà Nẵng Và Hải Phòng    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 Đà Nẵng Và Pleiku       999,000      889,000     779,000     669,000
 Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột       999,000      889,000     779,000     669,000
 Hà Nội Và Buôn Mê Thuột    1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 Hà Nội Và Đà Lạt    1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 Hà Nội Và Tuy Hòa    1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 Hà Nội Và Nha Trang    1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 Hà Nội Và Huế    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 Hà Nội Và Đà Nẵng    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 Hà Nội Và Điện Biên       999,000      889,000     779,000     669,000
 Hà Nội Và Đồng Hới       999,000      889,000     779,000     669,000
 Hà Nội Và Vinh       999,000      889,000     779,000     669,000
 Hà Nội và TP HCM     1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 Hà Nội Và Tam Kỳ    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 Hà Nội Và Cần Thơ    2,264,000   1,989,000  1,714,000  1,494,000
 Hà Nội Và Quy Nhơn    1,769,000   1,604,000  1,439,000  1,274,000
 Hà Nội Và Pleiku    1,769,000   1,604,000  1,439,000  1,274,000
 Phú Quốc Và Cần Thơ       779,000      669,000     614,000     559,000
 Phú Quốc Và Rạch Gía       779,000      669,000     614,000     559,000
 TP HCM và Đà Nẵng    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 TP HCM và Huế    1,274,000   1,109,000     944,000     779,000
 TP HCM và Buôn Mê Thuột       999,000      889,000     779,000     669,000
 TP HCM và Pleiku       999,000      889,000     779,000     669,000
 TP HCM và Qui Nhơn       999,000      889,000     779,000     669,000
 TP HCM và Đà Lạt       999,000      889,000     779,000     669,000
 TP HCM và Nha Trang       999,000      889,000     779,000     669,000
 TP HCM và Phú Quốc       999,000      889,000     779,000     669,000
 TP HCM và Cà Mau       999,000      
 TP HCM và Côn Đảo       999,000       779,000     119,000
 TP HCM và Tuy Hòa       999,000      
 TP HCM và Hải Phòng    1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 TP HCM và Vinh    1,934,000   1,714,000  1,494,000  1,274,000
 TP HCM và Đồng Hới    1,769,000   1,604,000  1,439,000  1,274,000
 TP HCM và Tam Kỳ    1,274,000      
 TP HCM và Rạch Gía         
 Cần Thơ Và Côn Đảo       999,000      
This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chúng tôi

Là đại lý chính thức  của các Hãng hàng không trong nước và quốc tế, với hệ thống đặt vé máy bay trực tuyến tại địa chỉ website vetet.net.

Kết nối với chúng tôi để có được Vé máy bay Tết & vé tàu Tết giá rẻ, chất lượng phục vụ vượt trội.
Trân trọng cảm ơn vì đã ủng hộ.

Fanpage
Liên hệ
52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
(028/024) 73 023 023
toancau@vetet.net
Close search

Giỏ hàng

Back To Top

0383 083 083