skip to Main Content

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đồng Nai

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đồng Nai thực hiện theo quy định của Luật Lao động và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ Quyết định 2950/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 Đồng Nai.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đồng Nai
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đồng Nai

Trước thềm năm học mới 2020-2021, nhiều tỉnh thành đã công bố kế hoạch năm học cũng như xác định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ cho học sinh nghỉ Tết từ ngày 8-16/2/2021. Như vậy, học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ tết 7 ngày. 

Đã có lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đồng Nai chính xác, phụ huynh học sinh có kế hoạch về quê hay đi du lịch liên hệ đặt Vé máy bay Tết 2021 sớm để có mức giá ưu đãi, nhiều giờ bay đẹp.

Căn cứ Quyết định 2950/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 Đồng Nai:

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 – 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2518/TTr-SGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai, như sau:

1. Ngày tựu trường đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên sớm nhất vào ngày 01/9/2020.

2. Ngày khai giảng thống nhất chung đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên vào ngày 05/9/2020.

3. Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II và kết thúc năm học của các cấp học:

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đồng Nai
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đồng Nai – tết đoàn viên

Cấp học

Học kỳ I

Học kỳ II

Thời gian kết thúc năm học

Ngày bắt đầu HKI

Ngày kết thúc HKI

Ngày bắt đầu HKII

Ngày kết thúc HKII

Mầm non

07/9/2020

09/01/2021

11/01/2021

22/5/2021

31/5/2021

Tiểu học

07/9/2020

16/01/2021

18/01/2021

25/5/2021

31/5/2021

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

07/9/2020

16/01/2021

18/01/2021

25/5/2021

31/5/2021

Giáo dục thường xuyên (THCS & THPT)

07/9/2020

26/12/2020

04/01/2021

09/5/2021

31/5/2021

4. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

6. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 trước ngày 21/8/2021, vào lớp 6 và lớp 10 trước ngày 31/7/2021.

7. Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đồng Nai được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

8. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và khung thời gian quy định tại Quyết định này.

9. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa, vụ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương) do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định phù hợp với đặc điểm cụ thể và khung thời gian quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

1. Theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 tại Quyết định này. 

2. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học, thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

3. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

4. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo các nội dung quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 4 Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đồng Nai

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Kế hoạch số 6677/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh về thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai áp dụng từ năm học 2017- 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đồng Nai kéo dài tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh lên kế hoạch Tết, nhất là việc đặt vé tàu xe. Hiện tại  Vé tàu tết 2021 đang có giá tốt, đa dạng loại ghế và giờ khởi hành, phụ huynh tham khảo để có lựa chọn tốt nhất về phương tiện đi lại ngày Tết.

Vetet.net

Back To Top

0383 083 083