skip to Main Content

Giá vé tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà

Giá vé tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà 2022 đắt hơn ngày thường, giá thấp nhất là 86.000đ và cao nhất là 171.000đ với quãng đường 117 km và thời gian chạy tàu là 2 Giờ 3 phút.

Mỗi ngày có 7 chuyến tàu chạy tuyến Nha Trang đi Tuy Hoà. Hành khách theo dõi lịch nghỉ Tết, cập nhật giá vé, đặt vé đúng thời điểm luôn là cách tốt nhất để bạn nhận được Vé tàu Tết rẻ và có ưu thế hơn so với thời điểm cận Tết.

Hành khách khẩn trương đặt vé trước qua điện thoại 0258 7 305 305 , đặt TẠI ĐÂY hoặc đặt trực tiếp tại phòng vé Ga Nha Trang địa chỉ: 17 Thái Nguyên – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

Ga Nha Trang

Liên hệ để biết Giá vé tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà.

 • Số điện thoại đặt vé tàu Tết tại ga Nha Trang: 0258 7 305 305
 • Số di động bán vé tàu Tết đi từ ga Nha Trang: 0399 305 305 – 0383 083 083
 • Tổng đài bán vé tàu Tết: 1900 636 212
 • Liên hệ trực tiếp ga Nha Trang tại địa chỉ: 17 Thái Nguyên – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Giá vé tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà bao nhiêu?

Hành khách tham khảo bảng Giá vé tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà dưới đây:

Giá Vé tàu SE4 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 217,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 217,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 199,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 199,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 197,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 175,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 165,000.000 
8
GP
Ghế phụ 88,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 140,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 140,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Tuy Hoà của tàu SE4

Giá Vé tàu SQN2 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 164,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 164,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 151,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 151,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 151,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 133,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 108,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 70,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 86,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 86,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Tuy Hoà của tàu SQN2

Giá Vé tàu SE2 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 229,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 229,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 210,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 210,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 700,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 207,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 185,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 173,000.000 
9
GP
Ghế phụ 93,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 147,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 147,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Tuy Hoà của tàu SE2

Giá Vé tàu SE8 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 170,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 170,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 161,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 161,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 159,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 148,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 131,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 86,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 106,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 106,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Tuy Hoà của tàu SE8

Giá Vé tàu SE6 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 170,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 172,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 172,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 170,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 160,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 162,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 162,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 160,000.000 
9
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 157,000.000 
10
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 159,000.000 
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 146,000.000 
12
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 148,000.000 
13
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 119,000.000 
14
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 131,000.000 
15
GP
Ghế phụ 65,000.000 
16
NCL
Ngồi cứng điều hòa 86,000.000 
17
NML
Ngồi mềm điều hòa 106,000.000 
18
NML56
Ngồi mềm điều hòa 115,000.000 
19
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 115,000.000 
20
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 106,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Tuy Hoà của tàu SE6

Giá Vé tàu SE22 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 196,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 196,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 173,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 173,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 172,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 151,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 119,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 97,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 112,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 116,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 116,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 112,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Tuy Hoà của tàu SE22

Giá Vé tàu SE10 Nha Trang Tuy Hoà

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 168,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 168,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 155,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 155,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 155,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 146,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 119,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 84,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 105,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 105,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Tuy Hoà của tàu SE10

Điều kiện giá vé tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà

 • Giá vé tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà ở bảng trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT.
 • Trẻ em dưới 10 tuổi tại thời điểm khởi hành phải được đặt chỗ đi cùng người lớn
 • Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn vé và sử dụng chung chỗ của người lớn đi kèm.
 • Trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi: Giảm 25% giá vé tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà
 • Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên: Giảm 15% giá vé.
 • Học sinh, sinh viên: Giảm 10% giá vé.

Vị trí ga Nha Trang

 

 

Quy định đổi trả vé tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà

Vào ngày thường, việc đổi trả vé tàu Tết áp dụng trước giờ khởi hành 4 tiếng cho tất cả các hành trình, trả vào bất kỳ ngày nào. Nhưng với ngày Tết, việc đổi trả vé tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà khó khăn và nghiêm ngặt hơn, cụ thể như sau: Thời gian đổi, trả vé chậm nhất trước giờ tàu chạy 10 giờ đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể.

 • Từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 27/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số chẵn
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ
 • Từ ngày 18/01/2022 đến hết ngày 23/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ có ga đi là Hà Nội, có ga đến từ các ga Phủ Lý đến Đồng Hới.
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 06/02/2019 áp dụng tàu số chẳn có ga đi từ các ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội
 • Mức giá áp dụng cho mỗi số vé là: 30% so với giá vé ban đầu.

Khi đổi vé, trả vé hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu cho nhân viên đổi, trả vé. Đồng thời, thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách hoặc của người mua vé khi xem giá vé tàu Tết từ Nha Trang đến Tuy Hoà

Quy định vận chuyển hàng hóa khách mua vé tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà

Một mùa xuân nữa lại đến, trở về sum họp với gia đình người thân cùng bên nhau vào những khoảnh khắc ý nghĩa ấm áp trong thời khắc giao thừa là mong mỏi của bao người con xa nhà. Bởi vậy, mỗi lần về quê dịp Tết, người dân tha hương xa quê lập nghiệp lại muốn mang về cho gia đình những món quà lạ, đặc biệt để chưng lên bàn thờ tổ tiên.

Vé tàu Tết 2022

Tuy nhiên, cần lưu ý về quy định vận chuyển hàng hóa khi xem giá vé Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà và quyết định mua vé dưới đây:

Quy định về hành lý xách tay khi đi tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà Trọng lượng hành lý xách tay được miễn cước của hành khách được quy định như sau:

 • Mua cả vé hành khách: 20kg;
 • Cành mai, đào Tết phải bọc kỹ, không để cành bung ra vướng víu.
 • Hành lý xách tay phải có đồ chứa đựng, bao bọc cẩn thận, để đúng nơi quy định trên tàu và hành khách phải tự trông nom, bảo quản.

Ga Tuy Hoà

Những hàng hóa cấm mang theo người khi đi Tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà gồm:

 • Hàng nguy hiểm;
 • Vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép sử dụng hợp lệ;
 • Những chất gây mất vệ sinh, làm bẩn toa xe;
 • Thi hài, hài cốt;

Hàng hóa cấm lưu thông trên chuyến tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà

 • Động vật sống (trừ chó cảnh, mèo, chim, cá cảnh nhưng phải có trang bị thích hợp để giữ gìn vệ sinh, không gây ảnh hưởng tới người xung quanh);
 • Vật cồng kềnh làm trở ngại việc đi lại trên tàu, làm hư hỏng trang thiết bị toa xe.
 • Đối với tàu khách thường, hành khách đi tàu được mang theo gia cầm, gia súc, hải sản, nông sản v.v… nhưng hành khách phải ngồi ở những toa dành riêng cho việc vận chuyển những loại hàng hóa đó.

Ngoài ra, hành khách cần xem thêm giá vé máy bay Tết để có thêm nhiều lựa chọn về phương tiện đi lại ngày Tết. Vé tàu Tết từ Nha Trang đi Tuy Hoà.

Cảm nhận của hành khách với Phú Yên

Là một tỉnh có ba mặt là núi: phía bắc giáp dãy đèo Cù Mông, phía tây là sườn đông của dãy Trường Sơn, phía nam là dãy đèo Cả, Phú Yên được biết đến với những di tích lịch sử Quốc gia nổi tiếng. Đó là Vũng Rô, núi Nhạn, sông Đà Rằng. Không chỉ vậy, đến đây, chúng ta không thể không đến với đầm Ô Loan vào dịp lễ hội đầm Ô Loan; đến với Gành Đá Dĩa; đến với Vincom plaza Tuy Hoà. Đến đây, sau một buổi thăm thú, chúng mình có thể dừng chân thưởng thức những món ăn như: bánh xèo, bánh canh, bánh ướt, bánh bèo nóng. Và khi trở về, trong ba lô của bạn chắc sẽ có gói bánh hỏi làm quà cho người thân!

Chúc quý khách năm mới bình an!

Back To Top

0383 083 083