skip to Main Content

Giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội

Giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội 2022 đắt hơn ngày thường, giá thấp nhất là 374.000đ và cao nhất là 1,907.000đ với quãng đường 522 km và thời gian chạy tàu là 9 Giờ 51 phút.

Mỗi ngày có 6 chuyến tàu chạy tuyến Đồng Hới đi Hà Nội. Hành khách theo dõi lịch nghỉ Tết, cập nhật giá vé, đặt vé đúng thời điểm luôn là cách tốt nhất để bạn nhận được Vé tàu Tết rẻ và có ưu thế hơn so với thời điểm cận Tết.

Hành khách khẩn trương đặt vé trước qua điện thoại 0232 7 305 305 , đặt TẠI ĐÂY hoặc đặt trực tiếp tại phòng vé Ga Đồng Hới địa chỉ: Tiểu khu 4, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình.

Ga Đồng Hới

Liên hệ để biết Giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội.

 • Số điện thoại đặt vé tàu Tết tại ga Đồng Hới: 0232 7 305 305
 • Số di động bán vé tàu Tết đi từ ga Đồng Hới: 0399 305 305 – 0383 083 083
 • Tổng đài bán vé tàu Tết: 1900 636 212
 • Liên hệ trực tiếp ga Đồng Hới tại địa chỉ: Tiểu khu 4, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

Giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội bao nhiêu?

Hành khách tham khảo bảng Giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội dưới đây:

Giá Vé tàu SE20 Đồng Hới Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 718,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 775,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 808,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 751,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 678,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 735,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 768,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 711,000.000 
9
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,451,000.000 
10
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 649,000.000 
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 614,000.000 
12
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 477,000.000 
13
GP
Ghế phụ 258,000.000 
14
NML56
Ngồi mềm điều hòa 466,000.000 
15
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 477,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Hà Nội của tàu SE20

Giá Vé tàu SE8 Đồng Hới Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 926,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 959,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 868,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 901,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 858,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 796,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 701,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 398,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 507,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 518,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Hà Nội của tàu SE8

Giá Vé tàu SE6 Đồng Hới Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 942,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 958,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 991,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 975,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 880,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 894,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 927,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 913,000.000 
9
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 858,000.000 
10
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 872,000.000 
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 799,000.000 
12
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 812,000.000 
13
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 702,000.000 
14
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 714,000.000 
15
GP
Ghế phụ 296,000.000 
16
NCL
Ngồi cứng điều hòa 404,000.000 
17
NML
Ngồi mềm điều hòa 515,000.000 
18
NML56
Ngồi mềm điều hòa 616,000.000 
19
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 627,000.000 
20
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 526,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Hà Nội của tàu SE6

Giá Vé tàu SE10 Đồng Hới Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 925,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 958,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 857,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 890,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 858,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 796,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 701,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 398,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 507,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 518,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Hà Nội của tàu SE10

Giá Vé tàu SE4 Đồng Hới Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 955,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 988,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 881,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 914,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 869,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 772,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 722,000.000 
8
GP
Ghế phụ 359,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 545,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 606,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Hà Nội của tàu SE4

Giá Vé tàu SE2 Đồng Hới Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 998,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,031,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 909,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 942,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,897,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 894,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 793,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 742,000.000 
9
GP
Ghế phụ 369,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 610,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 621,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Hà Nội của tàu SE2

Điều kiện giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội

 • Giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội ở bảng trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT.
 • Trẻ em dưới 10 tuổi tại thời điểm khởi hành phải được đặt chỗ đi cùng người lớn
 • Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn vé và sử dụng chung chỗ của người lớn đi kèm.
 • Trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi: Giảm 25% giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội
 • Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên: Giảm 15% giá vé.
 • Học sinh, sinh viên: Giảm 10% giá vé.

Vị trí ga Đồng Hới

 

 

Quy định đổi trả vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội

Vào ngày thường, việc đổi trả vé tàu Tết áp dụng trước giờ khởi hành 4 tiếng cho tất cả các hành trình, trả vào bất kỳ ngày nào. Nhưng với ngày Tết, việc đổi trả vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội khó khăn và nghiêm ngặt hơn, cụ thể như sau: Thời gian đổi, trả vé chậm nhất trước giờ tàu chạy 10 giờ đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể.

 • Từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 27/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số chẵn
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ
 • Từ ngày 18/01/2022 đến hết ngày 23/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ có ga đi là Hà Nội, có ga đến từ các ga Phủ Lý đến Đồng Hới.
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 06/02/2019 áp dụng tàu số chẳn có ga đi từ các ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội
 • Mức giá áp dụng cho mỗi số vé là: 30% so với giá vé ban đầu.

Khi đổi vé, trả vé hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu cho nhân viên đổi, trả vé. Đồng thời, thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách hoặc của người mua vé khi xem giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đến Hà Nội

Quy định vận chuyển hàng hóa khách mua vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội

Một mùa xuân nữa lại đến, trở về sum họp với gia đình người thân cùng bên nhau vào những khoảnh khắc ý nghĩa ấm áp trong thời khắc giao thừa là mong mỏi của bao người con xa nhà. Bởi vậy, mỗi lần về quê dịp Tết, người dân tha hương xa quê lập nghiệp lại muốn mang về cho gia đình những món quà lạ, đặc biệt để chưng lên bàn thờ tổ tiên.

Vé tàu Tết 2022

Tuy nhiên, cần lưu ý về quy định vận chuyển hàng hóa khi xem giá vé Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội và quyết định mua vé dưới đây:

Quy định về hành lý xách tay khi đi tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội Trọng lượng hành lý xách tay được miễn cước của hành khách được quy định như sau:

 • Mua cả vé hành khách: 20kg;
 • Cành mai, đào Tết phải bọc kỹ, không để cành bung ra vướng víu.
 • Hành lý xách tay phải có đồ chứa đựng, bao bọc cẩn thận, để đúng nơi quy định trên tàu và hành khách phải tự trông nom, bảo quản.

Ga Hà Nội

Những hàng hóa cấm mang theo người khi đi Tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội gồm:

 • Hàng nguy hiểm;
 • Vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép sử dụng hợp lệ;
 • Những chất gây mất vệ sinh, làm bẩn toa xe;
 • Thi hài, hài cốt;

Hàng hóa cấm lưu thông trên chuyến tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội

 • Động vật sống (trừ chó cảnh, mèo, chim, cá cảnh nhưng phải có trang bị thích hợp để giữ gìn vệ sinh, không gây ảnh hưởng tới người xung quanh);
 • Vật cồng kềnh làm trở ngại việc đi lại trên tàu, làm hư hỏng trang thiết bị toa xe.
 • Đối với tàu khách thường, hành khách đi tàu được mang theo gia cầm, gia súc, hải sản, nông sản v.v… nhưng hành khách phải ngồi ở những toa dành riêng cho việc vận chuyển những loại hàng hóa đó.

Ngoài ra, hành khách cần xem thêm giá vé máy bay Tết để có thêm nhiều lựa chọn về phương tiện đi lại ngày Tết. Vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Hà Nội.

Cảm nhận của hành khách với Hà Nội

Đến với thủ đô yêu dấu, sau khi vào lăng viếng Bác Hồ kính yêu, ta sẽ đến nhà sàn- nơi Bác từng làm việc; sau khi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, ta có thể bách bộ ra hồ Tây nếm kem hồ Tây, bánh tôm hồ Tây, đi dạo trên đường thanh niên lắng nghe một ca khúc viết về Hà Nội của Phú Quang.

Và vào buổi chiều muộn, ta có thể đến phố đi bộ hồ Gươm để ngắm cầu Thê Húc lung linh trong ánh điện; vào phố Lí Quốc Sư thưởng thức món phở Hà Nội để thấy được hương vị đặc trưng rất đặc biệt của món phở nơi đây. Nếu thích chụp ảnh lưu niệm, ta sẽ đến Vườn hoa bãi đá sông Hồng.

Chúc quý khách năm mới bình an!

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Về chúng tôi

Là đại lý chính thức  của các Hãng hàng không trong nước và quốc tế, với hệ thống đặt vé máy bay trực tuyến tại địa chỉ website vetet.net.

Kết nối với chúng tôi để có được Vé máy bay Tết & vé tàu Tết giá rẻ, chất lượng phục vụ vượt trội.
Trân trọng cảm ơn vì đã ủng hộ.

Fanpage
Liên hệ
52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
(028/024) 73 023 023
toancau@vetet.net
Close search

Giỏ hàng

Back To Top

0383 083 083