skip to Main Content

Vé tàu tết Nha Trang Biên Hòa 2023 Quý Mão

Vé tàu tết Nha Trang Biên Hòa 2023 (Quý Mão) đang được mở bán. Với hành trình dài 382 km hành khách có thể đặt trước qua Tổng đài 1900 636 212 hoặc 0765 302 302 để lựa chọn chỗ ngồi và giờ tàu theo yêu cầu.

Thông tin chung về lộ trình Vé tàu tết Nha Trang Biên Hòa 2023

 • Quãng đường: 382 km
 • Các tàu chạy tuyến Nha Trang – Biên Hòa: SE7 , SE5 , SE9 , SNT1 , SE21 , SE3 , SE1
 • Giá vé: 277.000d đến 1,289.000d
 • Ga đón/trả:Nha Trang/Biên Hòa
 • Thời gian di chuyển: 6 giờ 32 phút
Vé tàu tết Nha Trang Biên Hòa 2023
Vé tàu tết Nha Trang Biên Hòa 2023

Hướng dẫn đặt vé tàu tết Nha Trang Biên Hòa 2023

Hành khách có thể đặt vé tàu tết 2023 Nha Trang Biên Hòa bằng nhiều cách:

 1. Ra Nha Trang xếp hàng mua vé
 2. Đặt vé trên các website của Đường sắt Việt Nam
 3. Gọi điện thoại 0258 7 305 305 cho ga Nha Trang để đặt mua
 4. Đặt vé qua Tổng đài vé tàu Tết 1900 636 212
 5. Liên hệ Điện thoại di động/zalo bán vé tàu tết 0765 302 302

Hành khách đặt trước vé tàu tết 2023 Nha Trang Biên Hòa Quý Mão tại đây:

Vé tàu Tết 2022
Điện thoại hỗ trợ & bán vé tàu Tết 2023 trên toàn quốc

Thuận tiện khi đặt vé Tàu Tết Nha Trang Biên Hòa 2023 qua điện thoại:

 • Không mất thời gian phải ra trực tiếp tận ga để chen lấn, xếp hàng mua vé.
 • Được tư vấn tận tình từng chặng tàu, từng loại ghế trên tàu, từng đối tượng mua vé.
 • Được hỗ trợ đổi trả nhanh chóng khi đặt vé Tàu Tết Nha Trang Biên Hòa qua điện thoại

Bảng giá vé tàu tết Nha Trang Biên Hòa 2023 Quý Mão

Giá Vé Tàu SE7 Nha Trang Biên Hòa

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 519,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 602,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 490,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 523,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 485,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 455,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 415,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 351,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 367,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 389,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 373,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Nha Trang Biên Hòa của tàu SE7

Giá Vé Tàu SE5 Nha Trang Biên Hòa

STT Loại Giá vé
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 533,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 616,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 503,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 536,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,064,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 498,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 467,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 426,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 377,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 399,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Nha Trang Biên Hòa của tàu SE5

Giá Vé Tàu SE9 Nha Trang Biên Hòa

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 534,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 617,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 515,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 548,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 509,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 476,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 413,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 303,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 325,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 347,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Nha Trang Biên Hòa của tàu SE9

Giá Vé Tàu SNT1 Nha Trang Biên Hòa

STT Loại Giá vé
1
AnLvT1
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 488,000.000 
2
AnLvT1v
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 521,000.000 
3
AnLvT2
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 458,000.000 
4
AnLvT2v
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 491,000.000 
5
BnLvT1
Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 450,000.000 
6
BnLvT2
Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 413,000.000 
7
BnLvT3
Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 359,000.000 
8
NML64
Ngồi mềm điều hòa 281,000.000 
9
NML64v
Ngồi mềm điều hòa 303,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Nha Trang Biên Hòa của tàu SNT1

Giá Vé Tàu SE21 Nha Trang Biên Hòa

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 493,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 526,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 466,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 499,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 463,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 433,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 375,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 349,000.000 
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 371,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Nha Trang Biên Hòa của tàu SE21

Giá Vé Tàu SE3 Nha Trang Biên Hòa

STT Loại Giá vé
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 690,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 723,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 665,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 698,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 658,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 617,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 508,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 327,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 340,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 362,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 349,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Nha Trang Biên Hòa của tàu SE3

Giá Vé Tàu SE1 Nha Trang Biên Hòa

STT Loại Giá vé
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 690,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 723,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 665,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 698,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,279,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 658,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 617,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 508,000.000 
9
GP
Ghế phụ 272,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 340,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 362,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Nha Trang Biên Hòa của tàu SE1

Một số cặp tàu chạy tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn,Sài Gòn – Nha Trang,Thống nhất Bắc Nam Tết 2023

Biên Hòa – Nha Trang: SE7 , SE5 , SE9 , SNT1 , SE21 , SE3 , SE1

Ngoài ra, ngành đường sắt còn chạy thêm các đôi tàu tăng cường để phục vụ nhu cầu đi lại đông vào ngày Tết. Các cặp tàu này thường phải căn cứ theo tình hình bán vé thực tế để có quyết định tăng cường tàu phù hợp nhất.

Giấy tờ và thủ tục cần thiết khi tàu Nha Trang Biên Hòa Tết 2023 Quý Mão

Ngoài việc phải xuất trình vé tàu bằng giấy hoặc vé điện tử, Hành khách phải có mặt tại Ga trước 45 phút so với giờ tàu chạy vì dịp Tết Quý Mão 2023 lượng hành khách ở Nha Trang rất đông.

Giấy tờ và thủ tục cần thiết khi tàu Nha Trang Biên Hòa bao gồm:

 • Đối với hành khách là người lớn: Mang theo CCCD hoặc CMND
 • Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi: Mang theo giấy khai sinh
 • Hành khách là các đối tượng: Người trên 60 tuổi; học sinh – sinh viên; thương binh… thì mang theo các giấy tờ để chứng minh mình thuộc các đối tượng này.

Các đối tượng giảm giá khi mua vé tàu tết Nha Trang Biên Hòa 2023

 • Các đối tượng được giảm giá khi mua vé tàu Tết Nha Trang Biên Hòa:
 • Giảm 30% giá vé tàu Tết cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng.
 • Giảm 10% giá vé tàu Nha Trang Biên Hòa cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
 • Giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 và Bà mẹ Việt Nam anh hùng
 • Giảm 15% giá vé cho người từ 60 tuổi trở lên
 • Giảm từ 5-20% cho khách mua vé tàu khứ hồi
 • Giảm 25% giá vé cho trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi

Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2023 Quý Mão dự kiến

Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023
Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023

Theo quy định, Bộ Luật Lao động 2019 vẫn cho phép người lao động trên cả nước được nghỉ 5 ngày vào dịp Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán).

Hiện tại, lịch nghỉ tết 2023 sẽ có tới 7 ngày liên tục. Hành khách tham khảo để có kế hoạch và đọc kỹ hướng dẫn mua vé tàu tết Nha Trang Biên Hòa 2023 cho phù hợp. Cụ thể:

Lịch nghỉ dự kiến sẽ là 7 ngày (bao gồm cả thứ 7 và chủ nhật). Kể từ ngày 20/1/2023 bao gồm (Thứ 7 ngày 21/01/2023) và (Chủ nhật ngày 22/1/2023) đến hết ngày 26/1/2023 . Bắt đầu đi làm trở lại vào ngày 26/1/2023 tức Mùng 5 tết.

Đối với việc gửi xe máy từ Nha Trang đi Biên Hòa.

Hành khách có 2 lựa chọn: chỉ gửi xe theo tàu đến ga và gửi xe cùng chuyến tàu di chuyển với hành khách.

Vé tàu tết 2023 Biên Hòa Nha Trang
Xe máy được bọc cẩn thận trước khi mang lên tàu

Giá gửi xe máy bằng từ Nha Trang đi Biên Hòa chỉ có mức giá dao động khoảng 300.000 – 500.000đ. Giá vé gửi xe máy tàu Nha Trang Biên Hòa bao gồm cả công bọc xe lẫn công vận chuyển lên/ xuống tàu tại ga đi và ga đến.

Mức giá gửi xe máy từ Nha Trang đi Biên Hòa có sự thay đổi phụ thuộc vào dòng xe. (xe ga có giá gửi cao hơn xe số), dung tích xilanh. (xe phân khối lớn có giá gửi cao hơn xe máy thường) và yêu cầu bổ sung của khách hàng. Dịch vụ gửi xe máy từ Nha Trang đi Biên Hòa có giá tương tự gửi xe máy từ Biên Hòa lên Nha Trang

Đây là loại hình gửi hàng hóa có xuất hiện từ khá sớm. Với ưu điểm nổi bật là có thể vận chuyển những hàng hóa nặng trên những tuyến đường dài vô cùng an toàn. Thời gian vận chuyển hàng không liên tục mà cố định theo lịch tàu chạy. Vì thế chúng ta cần đáp ứng giờ tàu chạy để đảm bảo yêu cầu nhất. Trong trường hợp nếu cần gửi hàng gấp, chúng ta không nên sử dụng loại hình vận tải này.

Địa chỉ Ga Nha Trang:17 Thái Nguyên – Phường Phước Tân – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Ga Nha Trang là một trong những ga chính, thường xuyên có tàu dừng đón trả khách.

Ngoài ra hành khách có thể mua Vé máy bay Tết 2023 nếu hết vé tàu Tết

Chúc hành khách mua vé tàu tết Nha Trang Biên Hòa 2023 với mức giá ưu đãi và có chuyển đi ngày Tết an toàn!

Back To Top

0383 083 083