skip to Main Content

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Quảng Bình

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Quảng Bình thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và văn bản hướng dẫn hàng năm, căn cứ Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 07/8/2020.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Quảng Bình
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Quảng Bình

Trước thềm năm học mới 2020-2021, nhiều tỉnh thành đã công bố kế hoạch năm học cũng như xác định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Bình sẽ cho học sinh nghỉ Tết từ ngày 8-16/2/2021. Đã có lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Quảng Bình chính xác, phụ huynh học sinh có kế hoạch về quê hay đi du lịch liên hệ đặt Vé máy bay Tết 2021 sớm để có mức giá ưu đãi, nhiều giờ bay đẹp.

Căn cứ Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 07/8/2020:

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1952/TTr-SGDĐT ngày 03/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh như sau:

1. Tựu trường vào ngày 03/9/2020.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2020.

3. Bắt đầu học kỳ I từ ngày 05/9/2020, kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2021.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Quảng Bình
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Quảng Bình – tết đoàn viên

6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thi học sinh giỏi cấp tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 01/12 đến ngày 10/12/2020.

Điều 2. Số tuần thực học trong năm học:

1. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

2. Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Điều 3. Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Quảng Bình; giáo viên

1. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

2. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với tình hình cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của tỉnh.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và kéo dài thời gian năm học trong trường hợp đặc biệt.

b) Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

c) Hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

d) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Tình hình chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm học trước ngày 30/8/2020; tình hình tổ chức khai giảng năm học trước ngày 10/9/2020; sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2021; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2021. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Quảng Bình kéo dài tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh lên kế hoạch Tết, nhất là việc đặt vé tàu xe. Hiện tại  Vé tàu tết 2021 đang có giá tốt, đa dạng loại ghế và giờ khởi hành, phụ huynh tham khảo để có lựa chọn tốt nhất về phương tiện đi lại ngày Tết.

Vetet.net

Back To Top

0383 083 083