skip to Main Content

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đắk Lắk

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đắk Lắk thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và Quyết định của UBND tỉnh, căn cứ Quyết định 1872/QĐ-UBND ngày 18/8/2020.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đắk Lắk
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đắk Lắk

Trước thềm năm học mới 2020-2021, nhiều tỉnh thành đã công bố kế hoạch năm học cũng như xác định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk sẽ cho học sinh nghỉ Tết từ ngày 8-16/2/2021. Như vậy, học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ tết 1 tuần.

Đã có lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đắk Lắk chính xác, phụ huynh học sinh có kế hoạch về quê hay đi du lịch liên hệ đặt Vé máy bay Tết 2021 sớm để có mức giá ưu đãi, nhiều giờ bay đẹp.

Căn cứ Quyết định 1872/QĐ-UBND ngày 18/8/2020:

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 121/TTr-SGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đắk Lắk
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đắk Lắk – tết đoàn viên

1. Tựu trường ngày 01 tháng 9 năm 2020.

2. Khai giảng năm học ngày 05 tháng 9 năm 2020.

3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Bắt đầu ngày 05 tháng 9 năm 2020, kết thúc ngày 09 tháng 01 năm 2021 (18 tuần).

b) Đối với GDTX: Bắt đầu ngày 05 tháng 9 năm 2020, kết thúc ngày 26 tháng 12 năm 2020 (16 tuần).

4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Bắt đầu ngày 11 tháng 01 năm 2021, kết thúc vào 22 tháng 5 năm 2021 (17 tuần).

b) Đối với GDTX: Bắt đầu ngày 28 tháng 12 năm 2020, kết thúc ngày 08 tháng 5 năm 2021 (16 tuần).

5. Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

7. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học (năm học 2021-2022) trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

8. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia thực hiện theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh

a) Đối với giáo dục trung học cơ sở: ngày 30 tháng 3 năm 2021.

b) Đối với giáo dục trung học phổ thông, GDTX: ngày 17 tháng 3 năm 2021.

c) Thành lập đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia: ngày 22 tháng 9 năm 2020.

10. Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đắk Lắk được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và Quyết định của UBND tỉnh.

11. Nghỉ hè năm 2021 của giáo viên: Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương, đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Đắk Lắk kéo dài tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh lên kế hoạch Tết, nhất là việc đặt vé tàu xe. Hiện tại  Vé tàu tết 2021 đang có giá tốt, đa dạng loại ghế và giờ khởi hành, phụ huynh tham khảo để có lựa chọn tốt nhất về phương tiện đi lại ngày Tết.

Vetet.net

Back To Top

0383 083 083