skip to Main Content

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Bắc Ninh

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Bắc Ninh từ ngày 08/02/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16/02/2021 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu, căn cứ Quyêt định 1054/QĐ-UBND năm 2020.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Bắc Ninh
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Bắc Ninh

Trước thềm năm học mới 2020-2021, nhiều tỉnh thành đã công bố kế hoạch năm học cũng như xác định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Ninh sẽ cho học sinh nghỉ Tết từ ngày 8-16/2/2021. Như vậy, học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ có học kỳ 2 gồm 19 tuần, trong đó 17 tuần thực học, 1 tuần nghỉ Tết và 1 tuần dự trữ để tổng kết năm học.

Đã có lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Bắc Ninh chính xác, phụ huynh học sinh có kế hoạch về quê hay đi du lịch liên hệ đặt Vé máy bay Tết 2021 sớm để có mức giá ưu đãi, nhiều giờ bay đẹp.

Căn cứ Quyêt định 1054/QĐ-UBND năm 2020:

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1304/TTr-SGDĐT ngày 30/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh.

(Có Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức triển khai Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; các ngành, cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Bắc Ninh
Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Bắc Ninh – Đón xuân đoàn viên

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 – 2021 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Các cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Ngày thực học

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

Giáo dục mầm non

01/9/2020
(thứ Ba)

05/9/2020

07/9/2020
(thứ Hai)

Từ ngày 07/9/2020 đến 15/01/2021. Trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ. Từ ngày 18/01/2021 đến 21/5/2021. Trong đó có 17 tuần thực học; nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 08/02/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16/02/2021 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.

 21/5/2021
(thứ Sáu)

 Trước ngày
31/5/2021

 

Giáo dục tiểu học

01/9/2020
(thứ Ba)

05/9/2020

07/9/2020
(thứ Hai)

 Từ ngày 07/9/2020 đến 15/01/2021. Trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ. Từ ngày 18/01/2021 đến 21/5/2021. Trong đó có 17 tuần thực học; Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Bắc Ninh từ 08/02/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16/02/2021 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.

 21/5/2021
(thứ Sáu)

 Trước ngày
31/5/2021

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6 năm học 2021-2022 xong trước ngày 15/6/2021

Giáo dục trung học (THCS, THPT)

01/9/2020
(thứ Ba)

05/9/2020

07/9/2020
(thứ Hai)

 Từ ngày 07/9/2020 đến 16/01/2021. Trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ. Từ ngày 18/01/2021 đến 22/5/2021. Trong đó có 17 tuần thực học; nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 08/02/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16/02/2021 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.

 22/5/2021
(thứ Bảy)

 Trước ngày
31/5/2021

Xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2021. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 xong trước ngày 31/7/2021. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 3/2021. Thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Giáo dục thường xuyên (BT.THCS BT.THPT)

01/9/2020
(thứ Ba)

05/9/2020

07/9/2020
(thứ Hai)

 Từ ngày 07/9/2020 đến 15/01/2021. Trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ. Từ ngày 18/01/2021 đến 21/5/2021. Trong đó có 16 tuần thực học; nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 08/02/2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16/02/2021 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu.

 21/5/2021
(thứ Sáu)

 Trước ngày
31/5/2021

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 3/2021. Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Lịch nghỉ Tết năm 2021 của học sinh Bắc Ninh kéo dài tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh lên kế hoạch Tết, nhất là việc đặt vé tàu xe. Hiện tại  Vé tàu tết 2021 đang có giá tốt, đa dạng loại ghế và giờ khởi hành, phụ huynh tham khảo để có lựa chọn tốt nhất về phương tiện đi lại ngày Tết.

Vetet.net

Back To Top

0383 083 083