skip to Main Content

Giá vé tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội

Giá vé tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội 2022 đắt hơn ngày thường, giá thấp nhất là 79.000đ và cao nhất là 190.000đ với quãng đường 87 km và thời gian chạy tàu là 1 Giờ 46 phút.

Mỗi ngày có 7 chuyến tàu chạy tuyến Nam Định đi Hà Nội. Hành khách theo dõi lịch nghỉ Tết, cập nhật giá vé, đặt vé đúng thời điểm luôn là cách tốt nhất để bạn nhận được Vé tàu Tết rẻ và có ưu thế hơn so với thời điểm cận Tết.

Hành khách khẩn trương đặt vé trước qua điện thoại 0228 7 305 305 , đặt TẠI ĐÂY hoặc đặt trực tiếp tại phòng vé Ga Nam Định địa chỉ: Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định.

Ga Nam Định

Liên hệ để biết Giá vé tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội.

 • Số điện thoại đặt vé tàu Tết tại ga Nam Định: 0228 7 305 305
 • Số di động bán vé tàu Tết đi từ ga Nam Định: 0399 305 305 – 0383 083 083
 • Tổng đài bán vé tàu Tết: 1900 636 212
 • Liên hệ trực tiếp ga Nam Định tại địa chỉ: Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định

Giá vé tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội bao nhiêu?

Hành khách tham khảo bảng Giá vé tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội dưới đây:

Giá Vé tàu SE10 Nam Định Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 214,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 214,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 198,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 198,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 198,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 185,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 164,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 97,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 131,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 131,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Hà Nội của tàu SE10

Giá Vé tàu SE4 Nam Định Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 155,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 155,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 144,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 144,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 142,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 119,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 111,000.000 
8
GP
Ghế phụ 68,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 98,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 98,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Hà Nội của tàu SE4

Giá Vé tàu SE2 Nam Định Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 158,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 158,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 144,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 144,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 435,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 142,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 119,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 111,000.000 
9
GP
Ghế phụ 68,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 98,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 98,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Hà Nội của tàu SE2

Giá Vé tàu SE20 Nam Định Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 169,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 186,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 186,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 169,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 163,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 174,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 174,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 163,000.000 
9
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 510,000.000 
10
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 157,000.000 
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 146,000.000 
12
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 118,000.000 
13
GP
Ghế phụ 66,000.000 
14
NML56
Ngồi mềm điều hòa 112,000.000 
15
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 112,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Hà Nội của tàu SE20

Giá Vé tàu SE8 Nam Định Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 217,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 217,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 205,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 205,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 202,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 188,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 166,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 98,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 133,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 133,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Hà Nội của tàu SE8

Giá Vé tàu SE6 Nam Định Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 217,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 220,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 220,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 217,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 203,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 206,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 206,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 203,000.000 
9
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 198,000.000 
10
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 202,000.000 
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 185,000.000 
12
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 188,000.000 
13
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 164,000.000 
14
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 166,000.000 
15
GP
Ghế phụ 74,000.000 
16
NCL
Ngồi cứng điều hòa 98,000.000 
17
NML
Ngồi mềm điều hòa 133,000.000 
18
NML56
Ngồi mềm điều hòa 144,000.000 
19
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 144,000.000 
20
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 133,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Hà Nội của tàu SE6

Giá Vé tàu SE36 Nam Định Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 173,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 187,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 187,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 173,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 173,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 187,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 187,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 173,000.000 
9
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 169,000.000 
10
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 163,000.000 
11
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 144,000.000 
12
GP
Ghế phụ 77,000.000 
13
NML
Ngồi mềm điều hòa 119,000.000 
14
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 119,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nam Định Hà Nội của tàu SE36

Điều kiện giá vé tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội

 • Giá vé tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội ở bảng trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT.
 • Trẻ em dưới 10 tuổi tại thời điểm khởi hành phải được đặt chỗ đi cùng người lớn
 • Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn vé và sử dụng chung chỗ của người lớn đi kèm.
 • Trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi: Giảm 25% giá vé tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội
 • Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên: Giảm 15% giá vé.
 • Học sinh, sinh viên: Giảm 10% giá vé.

Vị trí ga Nam Định

 

 

Quy định đổi trả vé tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội

Vào ngày thường, việc đổi trả vé tàu Tết áp dụng trước giờ khởi hành 4 tiếng cho tất cả các hành trình, trả vào bất kỳ ngày nào. Nhưng với ngày Tết, việc đổi trả vé tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội Tết từ Nam Định đi Hà Nội khó khăn và nghiêm ngặt hơn, cụ thể như sau: Thời gian đổi, trả vé chậm nhất trước giờ tàu chạy 10 giờ đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể.

 • Từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 27/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số chẵn
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ
 • Từ ngày 18/01/2022 đến hết ngày 23/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ có ga đi là Hà Nội, có ga đến từ các ga Phủ Lý đến Đồng Hới.
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 06/02/2019 áp dụng tàu số chẳn có ga đi từ các ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội
 • Mức giá áp dụng cho mỗi số vé là: 30% so với giá vé ban đầu.

Khi đổi vé, trả vé hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu cho nhân viên đổi, trả vé. Đồng thời, thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách hoặc của người mua vé khi xem giá vé tàu Tết từ Nam Định đến Hà Nội

Quy định vận chuyển hàng hóa khách mua vé tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội

Một mùa xuân nữa lại đến, trở về sum họp với gia đình người thân cùng bên nhau vào những khoảnh khắc ý nghĩa ấm áp trong thời khắc giao thừa là mong mỏi của bao người con xa nhà. Bởi vậy, mỗi lần về quê dịp Tết, người dân tha hương xa quê lập nghiệp lại muốn mang về cho gia đình những món quà lạ, đặc biệt để chưng lên bàn thờ tổ tiên.

Vé tàu Tết 2022

Tuy nhiên, cần lưu ý về quy định vận chuyển hàng hóa khi xem giá vé Tết từ Nam Định đi Hà Nội và quyết định mua vé dưới đây:

Quy định về hành lý xách tay khi đi tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội Trọng lượng hành lý xách tay được miễn cước của hành khách được quy định như sau:

 • Mua cả vé hành khách: 20kg;
 • Cành mai, đào Tết phải bọc kỹ, không để cành bung ra vướng víu.
 • Hành lý xách tay phải có đồ chứa đựng, bao bọc cẩn thận, để đúng nơi quy định trên tàu và hành khách phải tự trông nom, bảo quản.

Ga Hà Nội

Những hàng hóa cấm mang theo người khi đi Tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội gồm:

 • Hàng nguy hiểm;
 • Vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép sử dụng hợp lệ;
 • Những chất gây mất vệ sinh, làm bẩn toa xe;
 • Thi hài, hài cốt;

Hàng hóa cấm lưu thông trên chuyến tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội

 • Động vật sống (trừ chó cảnh, mèo, chim, cá cảnh nhưng phải có trang bị thích hợp để giữ gìn vệ sinh, không gây ảnh hưởng tới người xung quanh);
 • Vật cồng kềnh làm trở ngại việc đi lại trên tàu, làm hư hỏng trang thiết bị toa xe.
 • Đối với tàu khách thường, hành khách đi tàu được mang theo gia cầm, gia súc, hải sản, nông sản v.v… nhưng hành khách phải ngồi ở những toa dành riêng cho việc vận chuyển những loại hàng hóa đó.

Ngoài ra, hành khách cần xem thêm giá vé máy bay Tết để có thêm nhiều lựa chọn về phương tiện đi lại ngày Tết. Vé tàu Tết từ Nam Định đi Hà Nội.

Cảm nhận của hành khách với Hà Nội

Đến với thủ đô yêu dấu, sau khi vào lăng viếng Bác Hồ kính yêu, ta sẽ đến nhà sàn- nơi Bác từng làm việc; sau khi thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, ta có thể bách bộ ra hồ Tây nếm kem hồ Tây, bánh tôm hồ Tây, đi dạo trên đường thanh niên lắng nghe một ca khúc viết về Hà Nội của Phú Quang.

Và vào buổi chiều muộn, ta có thể đến phố đi bộ hồ Gươm để ngắm cầu Thê Húc lung linh trong ánh điện; vào phố Lí Quốc Sư thưởng thức món phở Hà Nội để thấy được hương vị đặc trưng rất đặc biệt của món phở nơi đây. Nếu thích chụp ảnh lưu niệm, ta sẽ đến Vườn hoa bãi đá sông Hồng.

Chúc quý khách năm mới bình an!

Back To Top

0383 083 083