skip to Main Content

Giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định

Giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định 2022 đắt hơn ngày thường, giá thấp nhất là 312.000đ và cao nhất là 1,531.000đ với quãng đường 435 km và thời gian chạy tàu là 8 Giờ 11 phút.

Mỗi ngày có 6 chuyến tàu chạy tuyến Đồng Hới đi Nam Định. Hành khách theo dõi lịch nghỉ Tết, cập nhật giá vé, đặt vé đúng thời điểm luôn là cách tốt nhất để bạn nhận được Vé tàu Tết rẻ và có ưu thế hơn so với thời điểm cận Tết.

Hành khách khẩn trương đặt vé trước qua điện thoại 0232 7 305 305 , đặt TẠI ĐÂY hoặc đặt trực tiếp tại phòng vé Ga Đồng Hới địa chỉ: Tiểu khu 4, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình.

Ga Đồng Hới

Liên hệ để biết Giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định.

 • Số điện thoại đặt vé tàu Tết tại ga Đồng Hới: 0232 7 305 305
 • Số di động bán vé tàu Tết đi từ ga Đồng Hới: 0399 305 305 – 0383 083 083
 • Tổng đài bán vé tàu Tết: 1900 636 212
 • Liên hệ trực tiếp ga Đồng Hới tại địa chỉ: Tiểu khu 4, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình

Giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định bao nhiêu?

Hành khách tham khảo bảng Giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định dưới đây:

Giá Vé tàu SE20 Đồng Hới Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 631,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 683,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 716,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 664,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 546,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 649,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 682,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 629,000.000 
9
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,273,000.000 
10
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 523,000.000 
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 494,000.000 
12
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 420,000.000 
13
GP
Ghế phụ 210,000.000 
14
NML56
Ngồi mềm điều hòa 408,000.000 
15
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 419,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Nam Định của tàu SE20

Giá Vé tàu SE8 Đồng Hới Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 789,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 822,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 740,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 773,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 731,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 681,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 601,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 340,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 430,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 441,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Nam Định của tàu SE8

Giá Vé tàu SE6 Đồng Hới Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 802,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 815,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 848,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 835,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 749,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 761,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 794,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 782,000.000 
9
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 733,000.000 
10
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 745,000.000 
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 682,000.000 
12
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 693,000.000 
13
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 601,000.000 
14
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 610,000.000 
15
GP
Ghế phụ 256,000.000 
16
NCL
Ngồi cứng điều hòa 346,000.000 
17
NML
Ngồi mềm điều hòa 438,000.000 
18
NML56
Ngồi mềm điều hòa 480,000.000 
19
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 491,000.000 
20
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 449,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Nam Định của tàu SE6

Giá Vé tàu SE10 Đồng Hới Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 788,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 821,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 730,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 763,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 731,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 681,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 601,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 340,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 430,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 441,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Nam Định của tàu SE10

Giá Vé tàu SE4 Đồng Hới Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 797,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 830,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 738,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 771,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 728,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 649,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 608,000.000 
8
GP
Ghế phụ 307,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 463,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 474,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Nam Định của tàu SE4

Giá Vé tàu SE2 Đồng Hới Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 811,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 844,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 739,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 772,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,521,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 728,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 649,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 608,000.000 
9
GP
Ghế phụ 307,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 463,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 474,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đồng Hới Nam Định của tàu SE2

Điều kiện giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định

 • Giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định ở bảng trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT.
 • Trẻ em dưới 10 tuổi tại thời điểm khởi hành phải được đặt chỗ đi cùng người lớn
 • Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn vé và sử dụng chung chỗ của người lớn đi kèm.
 • Trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi: Giảm 25% giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định
 • Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên: Giảm 15% giá vé.
 • Học sinh, sinh viên: Giảm 10% giá vé.

Vị trí ga Đồng Hới

 

 

Quy định đổi trả vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định

Vào ngày thường, việc đổi trả vé tàu Tết áp dụng trước giờ khởi hành 4 tiếng cho tất cả các hành trình, trả vào bất kỳ ngày nào. Nhưng với ngày Tết, việc đổi trả vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định Tết từ Đồng Hới đi Nam Định khó khăn và nghiêm ngặt hơn, cụ thể như sau: Thời gian đổi, trả vé chậm nhất trước giờ tàu chạy 10 giờ đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể.

 • Từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 27/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số chẵn
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ
 • Từ ngày 18/01/2022 đến hết ngày 23/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ có ga đi là Hà Nội, có ga đến từ các ga Phủ Lý đến Đồng Hới.
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 06/02/2019 áp dụng tàu số chẳn có ga đi từ các ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội
 • Mức giá áp dụng cho mỗi số vé là: 30% so với giá vé ban đầu.

Khi đổi vé, trả vé hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu cho nhân viên đổi, trả vé. Đồng thời, thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách hoặc của người mua vé khi xem giá vé tàu Tết từ Đồng Hới đến Nam Định

Quy định vận chuyển hàng hóa khách mua vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định

Một mùa xuân nữa lại đến, trở về sum họp với gia đình người thân cùng bên nhau vào những khoảnh khắc ý nghĩa ấm áp trong thời khắc giao thừa là mong mỏi của bao người con xa nhà. Bởi vậy, mỗi lần về quê dịp Tết, người dân tha hương xa quê lập nghiệp lại muốn mang về cho gia đình những món quà lạ, đặc biệt để chưng lên bàn thờ tổ tiên.

Vé tàu Tết 2022

Tuy nhiên, cần lưu ý về quy định vận chuyển hàng hóa khi xem giá vé Tết từ Đồng Hới đi Nam Định và quyết định mua vé dưới đây:

Quy định về hành lý xách tay khi đi tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định Trọng lượng hành lý xách tay được miễn cước của hành khách được quy định như sau:

 • Mua cả vé hành khách: 20kg;
 • Cành mai, đào Tết phải bọc kỹ, không để cành bung ra vướng víu.
 • Hành lý xách tay phải có đồ chứa đựng, bao bọc cẩn thận, để đúng nơi quy định trên tàu và hành khách phải tự trông nom, bảo quản.

Ga Nam Định

Những hàng hóa cấm mang theo người khi đi Tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định gồm:

 • Hàng nguy hiểm;
 • Vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép sử dụng hợp lệ;
 • Những chất gây mất vệ sinh, làm bẩn toa xe;
 • Thi hài, hài cốt;

Hàng hóa cấm lưu thông trên chuyến tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định

 • Động vật sống (trừ chó cảnh, mèo, chim, cá cảnh nhưng phải có trang bị thích hợp để giữ gìn vệ sinh, không gây ảnh hưởng tới người xung quanh);
 • Vật cồng kềnh làm trở ngại việc đi lại trên tàu, làm hư hỏng trang thiết bị toa xe.
 • Đối với tàu khách thường, hành khách đi tàu được mang theo gia cầm, gia súc, hải sản, nông sản v.v… nhưng hành khách phải ngồi ở những toa dành riêng cho việc vận chuyển những loại hàng hóa đó.

Ngoài ra, hành khách cần xem thêm giá vé máy bay Tết để có thêm nhiều lựa chọn về phương tiện đi lại ngày Tết. Vé tàu Tết từ Đồng Hới đi Nam Định.

Chúc quý khách năm mới bình an!

Back To Top

0383 083 083