skip to Main Content

Giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn

Giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn 2022 đắt hơn ngày thường, giá thấp nhất là 111.000đ và cao nhất là 352.000đ với quãng đường 175 km và thời gian chạy tàu là 3 Giờ 43 phút.

Mỗi ngày có 8 chuyến tàu chạy tuyến Bình Thuận đi Sài Gòn. Hành khách theo dõi lịch nghỉ Tết, cập nhật giá vé, đặt vé đúng thời điểm luôn là cách tốt nhất để bạn nhận được Vé tàu Tết rẻ và có ưu thế hơn so với thời điểm cận Tết.

Hành khách khẩn trương đặt vé trước qua điện thoại 0252 7 305 305 , đặt TẠI ĐÂY hoặc đặt trực tiếp tại phòng vé Ga Bình Thuận địa chỉ: Mường Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Ga Bình Thuận

Liên hệ để biết Giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn.

 • Số điện thoại đặt vé tàu Tết tại ga Bình Thuận: 0252 7 305 305
 • Số di động bán vé tàu Tết đi từ ga Bình Thuận: 0399 305 305 – 0383 083 083
 • Tổng đài bán vé tàu Tết: 1900 636 212
 • Liên hệ trực tiếp ga Bình Thuận tại địa chỉ: Mường Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn bao nhiêu?

Hành khách tham khảo bảng Giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn dưới đây:

Giá Vé tàu SE3 Bình Thuận Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 329,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 329,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 305,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 305,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 302,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 269,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 254,000.000 
8
GP
Ghế phụ 118,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 187,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 187,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Sài Gòn của tàu SE3

Giá Vé tàu SE21 Bình Thuận Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 328,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 328,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 289,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 289,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 285,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 254,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 196,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 152,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 176,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 183,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 183,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 176,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Sài Gòn của tàu SE21

Giá Vé tàu SE1 Bình Thuận Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 335,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 335,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 306,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 306,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 670,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 302,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 269,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 254,000.000 
9
GP
Ghế phụ 118,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 187,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 187,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Sài Gòn của tàu SE1

Giá Vé tàu SE7 Bình Thuận Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 354,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 354,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 332,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 332,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 328,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 305,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 271,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 161,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 201,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 201,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Sài Gòn của tàu SE7

Giá Vé tàu SPT1 Bình Thuận Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
A2TL
Ngồi mềm xe 2T điều hòa 205,000.000 
2
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 333,000.000 
3
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 333,000.000 
4
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 284,000.000 
5
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 284,000.000 
6
NML
Ngồi mềm điều hòa 223,000.000 
7
NML48
Ngồi mềm điều hòa 265,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 265,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 265,000.000 
10
NML64
Ngồi mềm điều hòa 265,000.000 
11
NML64v
Ngồi mềm điều hòa 265,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 223,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Sài Gòn của tàu SPT1

Giá Vé tàu SE5 Bình Thuận Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 366,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 371,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 371,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 366,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 344,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 349,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 349,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 344,000.000 
9
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 335,000.000 
10
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 340,000.000 
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 312,000.000 
12
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 317,000.000 
13
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 276,000.000 
14
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 280,000.000 
15
GP
Ghế phụ 115,000.000 
16
NCL
Ngồi cứng điều hòa 166,000.000 
17
NML
Ngồi mềm điều hòa 208,000.000 
18
NML56
Ngồi mềm điều hòa 228,000.000 
19
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 228,000.000 
20
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 208,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Sài Gòn của tàu SE5

Giá Vé tàu SNT5 Bình Thuận Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 295,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 295,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 269,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 269,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 267,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 216,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 191,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 148,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 161,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 161,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 148,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Sài Gòn của tàu SNT5

Giá Vé tàu SE9 Bình Thuận Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 347,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 347,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 322,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 322,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 323,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 301,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 266,000.000 
8
GP
Ghế phụ 109,000.000 
9
NC
Ngồi cứng 141,000.000 
10
NCL
Ngồi cứng điều hòa 159,000.000 
11
NML
Ngồi mềm điều hòa 197,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 197,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Sài Gòn của tàu SE9

Điều kiện giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn

 • Giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn ở bảng trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT.
 • Trẻ em dưới 10 tuổi tại thời điểm khởi hành phải được đặt chỗ đi cùng người lớn
 • Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn vé và sử dụng chung chỗ của người lớn đi kèm.
 • Trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi: Giảm 25% giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn
 • Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên: Giảm 15% giá vé.
 • Học sinh, sinh viên: Giảm 10% giá vé.

Vị trí ga Bình Thuận

 

 

Quy định đổi trả vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn

Vào ngày thường, việc đổi trả vé tàu Tết áp dụng trước giờ khởi hành 4 tiếng cho tất cả các hành trình, trả vào bất kỳ ngày nào. Nhưng với ngày Tết, việc đổi trả vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn khó khăn và nghiêm ngặt hơn, cụ thể như sau: Thời gian đổi, trả vé chậm nhất trước giờ tàu chạy 10 giờ đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể.

 • Từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 27/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số chẵn
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ
 • Từ ngày 18/01/2022 đến hết ngày 23/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ có ga đi là Hà Nội, có ga đến từ các ga Phủ Lý đến Đồng Hới.
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 06/02/2019 áp dụng tàu số chẳn có ga đi từ các ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội
 • Mức giá áp dụng cho mỗi số vé là: 30% so với giá vé ban đầu.

Khi đổi vé, trả vé hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu cho nhân viên đổi, trả vé. Đồng thời, thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách hoặc của người mua vé khi xem giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đến Sài Gòn

Quy định vận chuyển hàng hóa khách mua vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn

Một mùa xuân nữa lại đến, trở về sum họp với gia đình người thân cùng bên nhau vào những khoảnh khắc ý nghĩa ấm áp trong thời khắc giao thừa là mong mỏi của bao người con xa nhà. Bởi vậy, mỗi lần về quê dịp Tết, người dân tha hương xa quê lập nghiệp lại muốn mang về cho gia đình những món quà lạ, đặc biệt để chưng lên bàn thờ tổ tiên.

Vé tàu Tết 2022

Tuy nhiên, cần lưu ý về quy định vận chuyển hàng hóa khi xem giá vé Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn và quyết định mua vé dưới đây:

Quy định về hành lý xách tay khi đi tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn Trọng lượng hành lý xách tay được miễn cước của hành khách được quy định như sau:

 • Mua cả vé hành khách: 20kg;
 • Cành mai, đào Tết phải bọc kỹ, không để cành bung ra vướng víu.
 • Hành lý xách tay phải có đồ chứa đựng, bao bọc cẩn thận, để đúng nơi quy định trên tàu và hành khách phải tự trông nom, bảo quản.

Ga Sài Gòn

Những hàng hóa cấm mang theo người khi đi Tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn gồm:

 • Hàng nguy hiểm;
 • Vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép sử dụng hợp lệ;
 • Những chất gây mất vệ sinh, làm bẩn toa xe;
 • Thi hài, hài cốt;

Hàng hóa cấm lưu thông trên chuyến tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn

 • Động vật sống (trừ chó cảnh, mèo, chim, cá cảnh nhưng phải có trang bị thích hợp để giữ gìn vệ sinh, không gây ảnh hưởng tới người xung quanh);
 • Vật cồng kềnh làm trở ngại việc đi lại trên tàu, làm hư hỏng trang thiết bị toa xe.
 • Đối với tàu khách thường, hành khách đi tàu được mang theo gia cầm, gia súc, hải sản, nông sản v.v… nhưng hành khách phải ngồi ở những toa dành riêng cho việc vận chuyển những loại hàng hóa đó.

Ngoài ra, hành khách cần xem thêm giá vé máy bay Tết để có thêm nhiều lựa chọn về phương tiện đi lại ngày Tết. Vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Sài Gòn.

Cảm nhận của hành khách với Thành phố Hồ Chí Minh

Được ca ngợi là “ hòn ngọc viễn đông”, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi phát triển nhất của đất nước. Đến với thành phố này, ta có thể đến tham quan dinh Độc Lập, nhà hát lớn ở trung tâm thành phố; đến với nhà thờ Đức Bà, đến chợ Bến Thành. Sau một buổi chiều thăm thú Thành phố, ta có thể đến bến cảng Nhà Rồng, thăm lại nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Và, bạn phải dành hẳn một ngày để đến với công viên Đầm Sen, suối Tiên,…trước lúc tạm biệt thành phố, bạn sẽ đến địa đạo Củ Chi để cảm nhận tinh thần kiên trung bất khuất của các chiến sĩ cách mạng cũng như sự tra tấn tàn khốc, dã man của nhà tù Đế quốc.

Chúc quý khách năm mới bình an!

Back To Top

0383 083 083