skip to Main Content

Giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế

Giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế 2022 đắt hơn ngày thường, giá thấp nhất là 513.000đ và cao nhất là 1,257.000đ với quãng đường 863 km và thời gian chạy tàu là 16 Giờ 22 phút.

Mỗi ngày có 6 chuyến tàu chạy tuyến Bình Thuận đi Huế. Hành khách theo dõi lịch nghỉ Tết, cập nhật giá vé, đặt vé đúng thời điểm luôn là cách tốt nhất để bạn nhận được Vé tàu Tết rẻ và có ưu thế hơn so với thời điểm cận Tết.

Hành khách khẩn trương đặt vé trước qua điện thoại 0252 7 305 305 , đặt TẠI ĐÂY hoặc đặt trực tiếp tại phòng vé Ga Bình Thuận địa chỉ: Mường Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Ga Bình Thuận

Liên hệ để biết Giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế.

 • Số điện thoại đặt vé tàu Tết tại ga Bình Thuận: 0252 7 305 305
 • Số di động bán vé tàu Tết đi từ ga Bình Thuận: 0399 305 305 – 0383 083 083
 • Tổng đài bán vé tàu Tết: 1900 636 212
 • Liên hệ trực tiếp ga Bình Thuận tại địa chỉ: Mường Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế bao nhiêu?

Hành khách tham khảo bảng Giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế dưới đây:

Giá Vé tàu SE2 Bình Thuận Huế

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,230,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,268,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,115,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,154,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 2,358,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,098,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 971,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 906,000.000 
9
GP
Ghế phụ 508,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 833,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 844,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Huế của tàu SE2

Giá Vé tàu SE8 Bình Thuận Huế

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,196,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,234,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,120,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,158,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,107,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,025,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 899,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 527,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 725,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 736,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Huế của tàu SE8

Giá Vé tàu SE6 Bình Thuận Huế

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,186,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,207,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,245,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,224,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,104,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,123,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,162,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,143,000.000 
9
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,077,000.000 
10
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,096,000.000 
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 999,000.000 
12
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,016,000.000 
13
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 874,000.000 
14
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 890,000.000 
15
GP
Ghế phụ 377,000.000 
16
NCL
Ngồi cứng điều hòa 522,000.000 
17
NML
Ngồi mềm điều hòa 719,000.000 
18
NML56
Ngồi mềm điều hòa 786,000.000 
19
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 797,000.000 
20
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 730,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Huế của tàu SE6

Giá Vé tàu SE22 Bình Thuận Huế

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,257,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,296,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,096,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,134,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,080,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 946,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 793,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 637,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 741,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 769,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 780,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 752,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Huế của tàu SE22

Giá Vé tàu SE10 Bình Thuận Huế

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,165,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,203,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,075,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,113,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,077,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 999,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 873,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 513,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 706,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 717,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Huế của tàu SE10

Giá Vé tàu SE4 Bình Thuận Huế

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,209,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,247,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,112,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,151,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,098,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 971,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 906,000.000 
8
GP
Ghế phụ 508,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 833,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 844,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Bình Thuận Huế của tàu SE4

Điều kiện giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế

 • Giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế ở bảng trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT.
 • Trẻ em dưới 10 tuổi tại thời điểm khởi hành phải được đặt chỗ đi cùng người lớn
 • Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn vé và sử dụng chung chỗ của người lớn đi kèm.
 • Trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi: Giảm 25% giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế
 • Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên: Giảm 15% giá vé.
 • Học sinh, sinh viên: Giảm 10% giá vé.

Vị trí ga Bình Thuận

 

 

Quy định đổi trả vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế

Vào ngày thường, việc đổi trả vé tàu Tết áp dụng trước giờ khởi hành 4 tiếng cho tất cả các hành trình, trả vào bất kỳ ngày nào. Nhưng với ngày Tết, việc đổi trả vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế Tết từ Bình Thuận đi Huế khó khăn và nghiêm ngặt hơn, cụ thể như sau: Thời gian đổi, trả vé chậm nhất trước giờ tàu chạy 10 giờ đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể.

 • Từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 27/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số chẵn
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ
 • Từ ngày 18/01/2022 đến hết ngày 23/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ có ga đi là Hà Nội, có ga đến từ các ga Phủ Lý đến Đồng Hới.
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 06/02/2019 áp dụng tàu số chẳn có ga đi từ các ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội
 • Mức giá áp dụng cho mỗi số vé là: 30% so với giá vé ban đầu.

Khi đổi vé, trả vé hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu cho nhân viên đổi, trả vé. Đồng thời, thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách hoặc của người mua vé khi xem giá vé tàu Tết từ Bình Thuận đến Huế

Quy định vận chuyển hàng hóa khách mua vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế

Một mùa xuân nữa lại đến, trở về sum họp với gia đình người thân cùng bên nhau vào những khoảnh khắc ý nghĩa ấm áp trong thời khắc giao thừa là mong mỏi của bao người con xa nhà. Bởi vậy, mỗi lần về quê dịp Tết, người dân tha hương xa quê lập nghiệp lại muốn mang về cho gia đình những món quà lạ, đặc biệt để chưng lên bàn thờ tổ tiên.

Vé tàu Tết 2022

Tuy nhiên, cần lưu ý về quy định vận chuyển hàng hóa khi xem giá vé Tết từ Bình Thuận đi Huế và quyết định mua vé dưới đây:

Quy định về hành lý xách tay khi đi tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế Trọng lượng hành lý xách tay được miễn cước của hành khách được quy định như sau:

 • Mua cả vé hành khách: 20kg;
 • Cành mai, đào Tết phải bọc kỹ, không để cành bung ra vướng víu.
 • Hành lý xách tay phải có đồ chứa đựng, bao bọc cẩn thận, để đúng nơi quy định trên tàu và hành khách phải tự trông nom, bảo quản.

Ga Huế

Những hàng hóa cấm mang theo người khi đi Tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế gồm:

 • Hàng nguy hiểm;
 • Vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép sử dụng hợp lệ;
 • Những chất gây mất vệ sinh, làm bẩn toa xe;
 • Thi hài, hài cốt;

Hàng hóa cấm lưu thông trên chuyến tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế

 • Động vật sống (trừ chó cảnh, mèo, chim, cá cảnh nhưng phải có trang bị thích hợp để giữ gìn vệ sinh, không gây ảnh hưởng tới người xung quanh);
 • Vật cồng kềnh làm trở ngại việc đi lại trên tàu, làm hư hỏng trang thiết bị toa xe.
 • Đối với tàu khách thường, hành khách đi tàu được mang theo gia cầm, gia súc, hải sản, nông sản v.v… nhưng hành khách phải ngồi ở những toa dành riêng cho việc vận chuyển những loại hàng hóa đó.

Ngoài ra, hành khách cần xem thêm giá vé máy bay Tết để có thêm nhiều lựa chọn về phương tiện đi lại ngày Tết. Vé tàu Tết từ Bình Thuận đi Huế.

Cảm nhận của hành khách với Thừa Thiên Huế

Huế – mảnh đất lãng mạn, mộng mơ, đậm chất thơ, một miền di sản có một không hai về vẻ đẹp rất riêng, rất ngọt ngào.

Khi chưa đặt chân đến Huế, tôi không mường tượng được một cố đô đầy chất thơ sẽ ra sao giữa thời hiện đại. Nhìn cuộc sống sôi động, ồn ào, náo nhiệt không ngừng ở Thủ đô Hà Nội và tp Hồ Chí Minh, tôi bất chợt lo lắng cho thành phố nhỏ, thơ mộng ấy dường như chỉ xuất hiện trong thơ ca, nhạc họa và nhiếp ảnh…

Huế có sông Hương hiền hòa thơ mộng, có núi Ngự thông reo vi vu giữa trời xanh. Huế có Kinh thành, nơi chứng kiến biết bao sự đổi thay quyền cai trị đất nước, lúc thịnh lúc suy. Huế có lăng tẩm đền đài lưu dấu ngàn thu của các bậc Vua chúa. Huế có Từ Đàm, ngôi Phạm Vũ đã chứng tri biết bao biến động thăng trầm hào hùng của lịch sử nước nhà.

Huế có Thiên Mụ, ngôi cổ tự hùng thiêng trải qua bao thế hệ. Những hồi chuông Thiên Mụ còn mãi ngân vang từ ngàn xưa cho tới tận ngàn đời sau. Tháp Phước Duyên vời vợi giữa chốn Kinh kỳ, như thâu gọn hồn thiêng của Tổ quốc.

Chúc quý khách năm mới bình an!

Back To Top

0383 083 083