skip to Main Content

Giá vé tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn

Giá vé tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn 2022 đắt hơn ngày thường, giá thấp nhất là 55.000đ và cao nhất là 64.000đ với quãng đường 29 km và thời gian chạy tàu là 1 Giờ 2 phút.

Mỗi ngày có 10 chuyến tàu chạy tuyến Biên Hòa đi Sài Gòn. Hành khách theo dõi lịch nghỉ Tết, cập nhật giá vé, đặt vé đúng thời điểm luôn là cách tốt nhất để bạn nhận được Vé tàu Tết rẻ và có ưu thế hơn so với thời điểm cận Tết.

Hành khách khẩn trương đặt vé trước qua điện thoại 0251 7 305 305 , đặt TẠI ĐÂY hoặc đặt trực tiếp tại phòng vé Ga Biên Hòa địa chỉ: Hưng Đạo Vương, Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Ga Biên Hòa

Liên hệ để biết Giá vé tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn.

 • Số điện thoại đặt vé tàu Tết tại ga Biên Hòa: 0251 7 305 305
 • Số di động bán vé tàu Tết đi từ ga Biên Hòa: 0399 305 305 – 0383 083 083
 • Tổng đài bán vé tàu Tết: 1900 636 212
 • Liên hệ trực tiếp ga Biên Hòa tại địa chỉ: Hưng Đạo Vương, Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Giá vé tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn bao nhiêu?

Hành khách tham khảo bảng Giá vé tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn dưới đây:

Giá Vé tàu SE9 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 65,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 65,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 62,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 62,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 62,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 59,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 54,000.000 
8
GP
Ghế phụ 54,000.000 
9
NC
Ngồi cứng 54,000.000 
10
NCL
Ngồi cứng điều hòa 54,000.000 
11
NML
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Sài Gòn của tàu SE9

Giá Vé tàu SQN1 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 61,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 61,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 54,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 54,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 54,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 54,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 54,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 54,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Sài Gòn của tàu SQN1

Giá Vé tàu SE3 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 72,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 72,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 67,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 67,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 66,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 61,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 57,000.000 
8
GP
Ghế phụ 54,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Sài Gòn của tàu SE3

Giá Vé tàu SNT1 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLvT1
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 73,000.000 
2
AnLvT1v
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 73,000.000 
3
AnLvT2
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 66,000.000 
4
AnLvT2v
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 66,000.000 
5
BnLvT1
Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 66,000.000 
6
BnLvT2
Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 61,000.000 
7
BnLvT3
Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 54,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Sài Gòn của tàu SNT1

Giá Vé tàu SE1 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 73,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 73,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 67,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 67,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 136,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 66,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 61,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 57,000.000 
9
GP
Ghế phụ 54,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Sài Gòn của tàu SE1

Giá Vé tàu SE21 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 71,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 71,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 64,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 64,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 64,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 57,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 54,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 54,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Sài Gòn của tàu SE21

Giá Vé tàu SE7 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 66,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 66,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 63,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 63,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 62,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 60,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 54,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 54,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Sài Gòn của tàu SE7

Giá Vé tàu SPT1 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
A2TL
Ngồi mềm xe 2T điều hòa 57,000.000 
2
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 72,000.000 
3
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 72,000.000 
4
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 63,000.000 
5
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 63,000.000 
6
NML
Ngồi mềm điều hòa 59,000.000 
7
NML48
Ngồi mềm điều hòa 61,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 61,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 61,000.000 
10
NML64
Ngồi mềm điều hòa 61,000.000 
11
NML64v
Ngồi mềm điều hòa 61,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 59,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Sài Gòn của tàu SPT1

Giá Vé tàu SE5 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 66,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 67,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 67,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 66,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 63,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 64,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 64,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 63,000.000 
9
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 61,000.000 
10
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 62,000.000 
11
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 59,000.000 
12
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 60,000.000 
13
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 53,000.000 
14
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 54,000.000 
15
GP
Ghế phụ 54,000.000 
16
NCL
Ngồi cứng điều hòa 54,000.000 
17
NML
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
18
NML56
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
19
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
20
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 54,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Sài Gòn của tàu SE5

Giá Vé tàu SNT5 Biên Hòa Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 62,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 62,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 57,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 57,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 57,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 53,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 53,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 53,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Sài Gòn của tàu SNT5

Điều kiện giá vé tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn

 • Giá vé tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn ở bảng trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT.
 • Trẻ em dưới 10 tuổi tại thời điểm khởi hành phải được đặt chỗ đi cùng người lớn
 • Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn vé và sử dụng chung chỗ của người lớn đi kèm.
 • Trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi: Giảm 25% giá vé tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn
 • Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên: Giảm 15% giá vé.
 • Học sinh, sinh viên: Giảm 10% giá vé.

Vị trí ga Biên Hòa

 

 

Quy định đổi trả vé tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn

Vào ngày thường, việc đổi trả vé tàu Tết áp dụng trước giờ khởi hành 4 tiếng cho tất cả các hành trình, trả vào bất kỳ ngày nào. Nhưng với ngày Tết, việc đổi trả vé tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn khó khăn và nghiêm ngặt hơn, cụ thể như sau: Thời gian đổi, trả vé chậm nhất trước giờ tàu chạy 10 giờ đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể.

 • Từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 27/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số chẵn
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ
 • Từ ngày 18/01/2022 đến hết ngày 23/01/2022 áp dụng đổi vé với tàu số lẻ có ga đi là Hà Nội, có ga đến từ các ga Phủ Lý đến Đồng Hới.
 • Từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 06/02/2019 áp dụng tàu số chẳn có ga đi từ các ga Đồng Hới đến Phủ Lý và có ga đến là ga Hà Nội
 • Mức giá áp dụng cho mỗi số vé là: 30% so với giá vé ban đầu.

Khi đổi vé, trả vé hành khách xuất trình giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu cho nhân viên đổi, trả vé. Đồng thời, thông tin trên thẻ đi tàu phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân của hành khách hoặc của người mua vé khi xem giá vé tàu Tết từ Biên Hòa đến Sài Gòn

Quy định vận chuyển hàng hóa khách mua vé tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn

Một mùa xuân nữa lại đến, trở về sum họp với gia đình người thân cùng bên nhau vào những khoảnh khắc ý nghĩa ấm áp trong thời khắc giao thừa là mong mỏi của bao người con xa nhà. Bởi vậy, mỗi lần về quê dịp Tết, người dân tha hương xa quê lập nghiệp lại muốn mang về cho gia đình những món quà lạ, đặc biệt để chưng lên bàn thờ tổ tiên.

Vé tàu Tết 2022

Tuy nhiên, cần lưu ý về quy định vận chuyển hàng hóa khi xem giá vé Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn và quyết định mua vé dưới đây:

Quy định về hành lý xách tay khi đi tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn Trọng lượng hành lý xách tay được miễn cước của hành khách được quy định như sau:

 • Mua cả vé hành khách: 20kg;
 • Cành mai, đào Tết phải bọc kỹ, không để cành bung ra vướng víu.
 • Hành lý xách tay phải có đồ chứa đựng, bao bọc cẩn thận, để đúng nơi quy định trên tàu và hành khách phải tự trông nom, bảo quản.

Ga Sài Gòn

Những hàng hóa cấm mang theo người khi đi Tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn gồm:

 • Hàng nguy hiểm;
 • Vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép sử dụng hợp lệ;
 • Những chất gây mất vệ sinh, làm bẩn toa xe;
 • Thi hài, hài cốt;

Hàng hóa cấm lưu thông trên chuyến tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn

 • Động vật sống (trừ chó cảnh, mèo, chim, cá cảnh nhưng phải có trang bị thích hợp để giữ gìn vệ sinh, không gây ảnh hưởng tới người xung quanh);
 • Vật cồng kềnh làm trở ngại việc đi lại trên tàu, làm hư hỏng trang thiết bị toa xe.
 • Đối với tàu khách thường, hành khách đi tàu được mang theo gia cầm, gia súc, hải sản, nông sản v.v… nhưng hành khách phải ngồi ở những toa dành riêng cho việc vận chuyển những loại hàng hóa đó.

Ngoài ra, hành khách cần xem thêm giá vé máy bay Tết để có thêm nhiều lựa chọn về phương tiện đi lại ngày Tết. Vé tàu Tết từ Biên Hòa đi Sài Gòn.

Cảm nhận của hành khách với Thành phố Hồ Chí Minh

Được ca ngợi là “ hòn ngọc viễn đông”, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi phát triển nhất của đất nước. Đến với thành phố này, ta có thể đến tham quan dinh Độc Lập, nhà hát lớn ở trung tâm thành phố; đến với nhà thờ Đức Bà, đến chợ Bến Thành. Sau một buổi chiều thăm thú Thành phố, ta có thể đến bến cảng Nhà Rồng, thăm lại nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Và, bạn phải dành hẳn một ngày để đến với công viên Đầm Sen, suối Tiên,…trước lúc tạm biệt thành phố, bạn sẽ đến địa đạo Củ Chi để cảm nhận tinh thần kiên trung bất khuất của các chiến sĩ cách mạng cũng như sự tra tấn tàn khốc, dã man của nhà tù Đế quốc.

Chúc quý khách năm mới bình an!

Back To Top

0383 083 083